Cần đề cao các giải pháp để phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/7/2020 | 10:49:15 AM

YênBái - Đồng chí Cao Văn Chỉ - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Yên: Tôi đồng tình và nhất trí cao với các nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực tế cho thấy, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn thường xuyên quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh còn ban hành nhiều chính sách đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tiễn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh một cách đồng bộ. 

Qua đó, đã thu được những kết quả khá toàn diện trên các mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, hệ thống cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống hạ tầng giao thông được đặc biệt quan tâm, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, các công trình phúc lợi như  trường học, y tế đã được đầu tư căn bản, bước đầu đáp ứng việc học tập và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi xin đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như sau: 

Một là: Vấn đề cốt lõi để nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế - xã hội thì tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến nâng cao trình độ dân trí, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, mê tín dị đoan, tư tưởng trông chờ ỷ lại, từng bước làm cho người dân thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Hai là: Trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nên đầu tư có trọng điểm, sau đó nhân ra diện rộng, không nên đầu tư dàn trải có thể tốn kém cho Nhà nước và mất nhiều công sức của nhân dân, khi không hiệu quả làm dân nản chí. 

Ba là: Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tỉnh cần quan tâm hơn nữa trong việc giúp người dân xây dựng thương hiệu, quảng bá và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm; cần có chính sách bảo hiểm một số sản phẩm nông nghiệp, có như vậy người dân mới yên tâm sản xuất.

Bốn là: Cần quan tâm đến sản xuất bền vững, vì thực tế hiện nay đa số người dân Yên Bái vẫn là sản xuất nông nghiệp, trong khi đó với đặc thù địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi có nhiều khe suối chia cắt, đất xói mòn bạc màu rất nhanh nếu không có biện pháp canh tác bền vững trên đất dốc thì sau này khó cải tạo. Hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, có chính sách hợp lý để người dân vừa sống được từ rừng, vừa tích cực bảo vệ rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phòng chống thiên tai.

Bùi Minh (Thực hiện)

Các tin khác
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lê Minh Hoan.

Bộ Chính trị đã chỉ định ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 tham gia Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên khóa XVII đã bầu Đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100% (62/62 phiếu).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Bộ Chính trị quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục