Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành công từ Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở - Bài 2: Vừa tiến hành đại hội vừa thực hiện “nhiệm vụ kép”

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/8/2020 | 8:02:55 AM

YênBái - Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội để làm cơ sở thống nhất triển khai, tổ chức đại hội đại trà đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại. Đồng thời, ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực vận động nhân dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã vượt qua những khó khăn, thách thức chung của cả nước, đảm bảo công tác tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở tại Đảng bộ huyện Văn Yên được tiến hành cẩn trọng, chu đáo và kỹ lưỡng, quyết tâm hoàn thành theo đúng lộ trình đề ra.

Vượt qua những khó khăn, thách thức đó, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được tỉnh thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra các mục tiêu cụ thể, quyết tâm thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh vừa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, linh hoạt trong điều chỉnh các giải pháp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm cuối nhiệm kỳ. 

Có thể nói, việc chủ động, linh hoạt trong điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các đảng bộ huyện, thị, thành phố hoàn thành các chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy với những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn và trách nhiệm hơn của người đứng đầu cấp ủy cơ sở. 

Đặc biệt, Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16 cũng thông qua nhiều nghị quyết mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc với mục đích kích cầu, kịp thời giúp các doanh nghiệp và nhân dân các huyện, thị trong tỉnh ứng phó với dịch bệnh. 

Theo đó, UBND tỉnh đã kịp thời đề ra những giải pháp cấp bách về thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 và ban hành nghị quyết về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho người đứng đầu cấp ủy cơ sở phải nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, thay đổi tư duy, phương pháp, cách thức làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhanh nhạy và hiệu quả. Chủ động ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương. 

Tỉnh đã ban hành các chỉ thị và kết luận chỉ đạo kịp thời, sát sao, hiệu quả, huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị; kịp thời chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, thành lập ngay 4 khu cách ly tập trung của tỉnh và 8 khu cách ly y tế của các huyện, thị xã; chỉ đạo sát sao việc nắm bắt, theo dõi, sàng lọc, tổ chức cách ly (tại nhà, tập trung) gần 1.800 đối tượng theo quy định; phê duyệt và cấp trên 42,3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và cấp huyện triển khai ngay việc mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; chuyển sang trạng thái bình thường mới, chỉ đạo nhanh chóng khôi phục tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân về trạng thái bình thường kết hợp với thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời triển khai công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cùng với chủ động phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 145 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 161 về theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp; Hướng dẫn số 132 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp với chủ đề "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020".

Thực hiện tốt việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ đại hội; nơi ăn nghỉ, phương tiện đưa đón đại biểu, khách mời; bố trí cán bộ y tế trực bảo đảm việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, chủ động nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng chức năng trực, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại địa điểm tổ chức đại hội, các điểm ăn, nghỉ của đại biểu, khách mời; không để xảy ra các vấn đề phức tạp, nảy sinh trên địa bàn; tăng cường lực lượng trực tiếp xuống cơ sở tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội. 

Công tác tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh, tình hình có nhiều khó khăn, thách thức: nền kinh tế thế giới chao đảo trước đại dịch Covid-19, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân chung tay ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho các đảng bộ địa phương phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, đời sống của nhân dân. Đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tập trung cao độ của Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên cùng sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện, đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh tại Đảng bộ huyện Văn Yên đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. 

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội để làm cơ sở thống nhất triển khai, tổ chức đại hội đại trà đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại. Đồng thời, ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong đó, thống nhất chủ trương 11/12 đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh thực hiện trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung và các nguyên tắc, thủ tục theo quy định. 

Nghiêm túc, thẳng thắn và quán triệt sâu sắc những kinh nghiệm từ đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Văn Yên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh vừa đảm bảo tiến hành thực hiện "nhiệm vụ kép” vừa tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đơn vị mình đảm bảo đúng tiến độ. 

Công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm an toàn, trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm; đại hội được trang trí trang trọng, đúng quy định; nhiều địa phương đã có sáng tạo trong trang trí ngoài hội trường như: tổ chức trưng bày tranh, ảnh, hiện vật minh họa kết quả nổi bật của địa phương, đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ; nhiều đơn vị đã đưa ứng dụng công nghệ trình chiếu các hình ảnh, minh họa khi thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử; lồng ghép nhạc nền tạo cảm giác phấn khởi cho đại biểu. 

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đã được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các phương án, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho công tác tổ chức đại hội. Hầu hết các đảng bộ đều tổ chức truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc trên đài truyền thanh truyền hình địa phương. Diễn biến kết quả đại hội được các địa phương phối hợp với các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, qua đó đã nâng cao ý thức, sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, góp phần tổ chức thành công đại hội. 

Thanh Hương

(Bài 3: Nghiêm túc, trách nhiệm, bài bản và mở rộng dân chủ)

Tags Tỉnh ủy Yên Bái đại hội kết luận đại trà

Các tin khác

Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII, với 100% số phiếu tán thành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 ủy viên. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế khóa XVI.

Hôm nay, 23/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế (TT-Huế) khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, bước sang ngày làm việc thứ ba. Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế khóa XV, tái cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu tuyệt đối.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Đại hội.

Chiều 22-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa 14 nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 47 đồng chí, để khuyết 2 đồng chí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục