Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2020 | 2:23:04 PM

Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khoá XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh khoá XI, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI.

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 47 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa XI, có 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Hai Phó Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh là đồng chí: Nguyễn Thanh Ngọc và Phạm Hùng Thái.

Ủy ban Kiểm tra gồm 10 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Sớm tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Nghĩa Lộ sinh hoạt chi bộ với nội dung chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên Trang Thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII trong thời gian phát sóng hàng ngày từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, là bản thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn Ðảng, toàn dân, nhằm phát huy cao độ tinh thần, khí thế, kinh nghiệm của các đại hội để tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ảnh minh họa

YBĐT trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 trình Đại hội XIII của Đảng.

Sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo… Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới" [1]

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục