Đại hội của lòng dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2021 | 7:26:59 AM

YênBái - Vậy là, sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã chính thức diễn ra. Cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng hướng về Đại hội với niềm tin, kỳ vọng mới về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn chủ tịch và các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội.
Đoàn chủ tịch và các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội.


Tại tuyến đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn, màu áo xanh của dân quân xen lẫn áo chàm của người Tày, người Dao cùng các đồng chí lãnh đạo xã, đảng viên sôi nổi thi đua lao động. Trong không khí vui tươi của buổi lễ ra quân mở rộng tuyến đường liên xã, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên cho biết: "Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, hôm nay các lực lượng ra quân dọn hành lang để mở rộng tuyến đường. Từ ý nghĩa đó, lễ ra quân thu hút đông đảo thành phần tham gia”.

Dừng tay chốc lát, chị Chu Thị Thường, dân tộc Tày, Tổ trưởng Phụ nữ thôn 3, xã Tân Lĩnh phấn khởi: "Mọi chủ trường, đường lối của Đảng đều hướng tới chăm lo đời sống nhân dân. Hôm nay, lại vận động làm đường phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, chị em chúng tôi vui lắm. Tổ phụ nữ huy động hơn 100 hội viên tham gia đấy! Chúng tôi mong muốn Đại hội này Đảng tiếp tục đề ra nhiều quyết sách để nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc”. 

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Yên Trần Tiến Hưng: "Qua tuyên truyền vận động, các hộ sinh sống hai bên đường đã tự nguyện hiến trên 145.000 m2 đất hành lang cùng hàng vạn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để làm đường. Các công trình đều gắn với lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII nên không chỉ được các địa phương hưởng ứng mà bà con bị ảnh hưởng từ giải phóng mặt bằng đều vui vẻ, nhiệt tình đóng góp để làm đường”. 

Không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng thực sự là ngày hội của toàn dân. Vì vậy, không chỉ tại Lục Yên, trên các cánh đồng, nhà máy, công trường, công sở từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, nơi nơi đều sôi nổi khí thế thi đua lao động sản xuất, mỗi người đều mong muốn đóng góp công sức để tạo nên thành công của Đại hội. 

Ông Cù Đức Đua - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái, đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng phấn khởi cho biết: "Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, đất nước không ngừng phát triển, vị thế không ngừng nâng lên. Tại Yên Bái, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, bộ mặt đô thị và nông thôn không ngừng đổi thay, đối tượng người cao tuổi chúng tôi được quan tâm chăm sóc tốt hơn. 

Chúng tôi mong muốn, Đại hội lần này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa đất nước vươn lên tầm cao mới đó là, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.Đảng viên Chi bộ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái hướng về Đại hội với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao. 

Điểm nhấn của Đại hội XIII là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại Yên Bái, Đảng bộ tỉnh đã đề ra mục tiêu: xây dựng tỉnh phát triển theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Khẳng định đại hội đảng các cấp; trong đó, Đại hội lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Vĩnh Truyền, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết: "Qua dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội được đăng trên Báo Yên Bái, tôi thấy Báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, kết cấu chặt chẽ, khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và đổi mới. Đặc biệt, đã thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra biện pháp khắc phục. Đảng nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo và 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, thể hiện rõ tư duy chiến lược, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đây là điều người dân rất mong chờ, vì tất cả chủ trương, đường lối đều vì hạnh phúc của nhân dân!”.

Ông Nông Phương Nam, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cán bộ hưu trí trên 55 năm tuổi Đảng thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Lục Yên ra quân lập thành tích chào mừng Đại hội. 

Ông chia sẻ: "Nhiệm kỳ này, Đảng đặt ra nhiều nội dung hết sức quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước, để đạt mục tiêu đó, Đảng tiếp tục nhấn mạnh nội dung tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, thời gian qua, nhiều cán bộ Trung ương và địa phương bị thi hành kỷ luật; vì vậy, mong muốn Đại hội sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên hàng đầu. Mong muốn Đảng tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số để đảm bảo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục là đại hội của sự đổi mới. Như bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là: "… Xuất phát từ nhu cầu khách quan cấp thiết của thực tiễn đất nước và thế giới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, đòi hỏi chúng ta phải vươn lên mạnh mẽ hơn, đổi mới đồng bộ, toàn diện hơn, ở trình độ cao hơn. 

Do khả năng thực tế của đất nước sau gần 35 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu được đúc kết từ quá trình lao động, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; do đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế thành công nên đã cho phép chúng ta tiến cùng thời đại, nắm bắt, dự báo, tiếp cận được những xu thế phát triển và những giá trị phổ quát của nhân loại - những nhân tố đó tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam có thể phát triển nhanh, bền vững hơn ở tầm mức mới.Điểm mới của Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phản ánh sự tương thích giữa nhu cầu phát triển khách quan của đất nước trong bối cảnh mới và năng lực tiếp tục đổi mới của Đảng và nhân dân ta...”. 

Ông Nguyễn Tiến Đạt, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, nguyên cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng: "Tôi thấy quan điểm về đổi mới rất đúng và rất cần thiết để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu trong thế kỷ XXI, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và mong ước cháy bỏng của toàn dân tộc ta”. 

Đại hội của lòng dân, lòng dân hướng về Đại hội! Với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Yên Bái tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, mỗi đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Trung ương là những đồng chí có đức, có tài, có bản lĩnh trí tuệ để lãnh đạo toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đưa đất nước lên đài vinh quang, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Đình Tứ

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục