Vững niềm tin vào Đại hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2021 | 7:49:47 AM

YênBái - Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Cùng với nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài một lòng hướng về dân tộc, hướng về sự kiện trọng đại của đất nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã bày tỏ niềm phấn khởi, tin tưởng về những triển vọng mới của đất nước, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân.

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội XIII của Đảng.
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái dự Đại hội XIII của Đảng.

Ông Quyền Đình Hiếu -  Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trạm Tấu: 

Cũng như cán bộ, đảng viên và đồng bào các DTTS huyện vùng cao Trạm Tấu theo dõi Đại hội XIII của Đảng, bản thân tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Báo cáo Chính trị của Đại hội, Đảng đã xác định phải đổi mới tư duy, xây dựng thể chế một cách đồng bộ; xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược của đất nước. Cũng như nhân dân trong huyện, tôi mong muốn Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng từ Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ là những đồng chí có đức, có tài, có tầm nhìn sâu rộng, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết, kiên định đường hướng của dân tộc để lãnh đạo đất nước phát triển. 

Chúng tôi kỳ vọng, tại Đại hội sẽ có những chiến lược phát triển, cơ chế thiết thực hơn nữa giúp cho các địa phương miền núi; trong đó, có tỉnh Yên Bái phát huy được tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững, thu hẹp khoảng cách với miền xuôi. 

Tôi cũng mong muốn, sau Đại hội, Trung ương tiếp tục thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XI về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam”; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn”.

Anh Giàng A Ly - Bí thư Huyện đoàn Mù Cang Chải: 

Trước hết, những thanh niên như tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ, sự sáng suốt của Đại hội để lựa chọn Ban Chấp hành khóa mới bản lĩnh, tài, đức tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. 

Tôi cũng tin tưởng và mong rằng, Đại hội XIII của Đảng có những sự định hướng lớn cho tổ chức Đoàn, có những chủ trương, quyết sách lớn, thiết thực cho thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ phát huy sự năng động, sáng tạo, táo bạo của mình để lập thân, lập nghiệp, làm giàu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.
    
Bà Mai Thị Lệ Thủy - dân tộc Tày, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trấn Yên:

Cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Trấn Yên đang hướng về Đại hội XIII của Đảng, cá nhân tôi kỳ vọng rất lớn vào Đại hội lần này, kỳ vọng vào một Đại hội sẽ thành công, dẫn dắt đất nước đi vào thời kỳ mới, phát triển toàn diện hơn. 

Tôi thấy rằng, nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng nông thôn, miền núi ở huyện Trấn Yên ngày càng đổi thay rõ nét. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cấp ủy, chính quyền triển khai đạt kết quả đáng ghi nhận; qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào DTTS. 

Tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới Đảng, Nhà nước tiếp tục có những đổi mới sâu rộng để phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội những vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS nhanh hơn, bền vững hơn. Là cán bộ nữ, người DTTS, tôi mong muốn Đại hội sẽ có các chính sách và quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Thực hiện các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng DTTS, miền núi; hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phát huy tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ.

Phùng Thị Hường - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên:

Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi hy vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các vị lãnh đạo Đảng đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước; tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm sâu sắc thêm tinh thần "ý Đảng hợp lòng dân"; quan tâm nâng cao vai trò, vị trí cán bộ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực sự phát huy được nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng tiến tới bình đẳng giới và đóng góp sức mạnh vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước. 

Minh Thúy - Thu Hạnh - A Mua  (thực hiện)

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục