Văn Chấn: Công khai, dân chủ trong lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/4/2021 | 11:19:10 AM

YênBái - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sau khi có hướng dẫn của cấp trên, huyện Văn Chấn đã tiến hành đúng, đủ quy trình các bước chuẩn bị, theo đúng hướng dẫn. Ngay sau khi hoàn thành hiệp thương lần 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Văn Chấn và các xã, thị trấn đã lập danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cho hiệp thương lần 3.

Cử tri tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh biểu quyết nhất trí với danh sách ứng cử viên.
Cử tri tổ dân phố Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh biểu quyết nhất trí với danh sách ứng cử viên.

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, những ngày cuối tháng 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Sơn Thịnh đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Tổ dân phố Hồng Sơn có trên 150 hộ dân. Để tạo điều kiện cho cử tri tham gia ý kiến với 9 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã chỉ đạo thôn, bản tổ chức hội nghị vào buổi tối. Tại Hội nghị, trên cơ sở lắng nghe lý lịch trích ngang của từng ứng cử viên và quá trình sinh sống, làm việc ở nơi cư trú. 

Nhiều cử tri đã phát biểu, cho ý kiến nhận xét thẳng thắn, xây dựng; đồng thời, mong muốn các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp sẽ phát huy hết vai trò trách nhiệm của mình để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân, có những hoạt động tích cực xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. 100% cử tri dự hội nghị đã biểu quyết thể hiện sự tín nhiệm cao đối với người được giới thiệu ứng cử. 

Cử tri cao tuổi Nguyễn Văn Hiệu cho biết: "Tôi thấy việc tổ chức cuộc bầu cử lần này có rất nhiều đổi mới như quy trình chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho cử tri được tham gia, góp ý, phát huy dân chủ. Qua nghe lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, tôi thấy các ứng cử viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí sẽ phát huy hết khả năng, năng lực của mình, có những đóng góp xứng đáng đưa Sơn Thịnh ngày càng phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Thịnh đã lập danh sách sơ bộ 2 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện và 50 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị trấn Sơn Thịnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Căn cứ vào biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử, các tổ dân phố đã giới thiệu các đại biểu đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. 

Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm cao.  

Ông Hà Xuân Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Sơn Thịnh cho biết "Để hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú diễn ra đảm bảo công khai, phát huy được tính dân chủ trong nhân dân và đảm bảo theo đúng thời gian quy định, Ủy ban MTTQ thị trấn đã hướng dẫn cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm của công dân. 

Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri phải đảm bảo số lượng cử tri, phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước theo đúng hướng dẫn. Các tổ dân phố có thành phần dân cư khác nhau thì tổ chức hội nghị vào buổi tối để cử tri có thời gian đến tham dự đông đủ. Đến ngày 5/4, chúng tôi đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với các ứng cử viên ở nơi cư trú và đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3”. Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Sơn Lương. 

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, huyện Văn Chấn đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch hướng dẫn tiến hành các bước theo đúng quy trình. 

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan dân cử. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ 2 đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành theo đúng quy định, thỏa thuận được cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp lập danh sách 6 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, 69 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, và 1.029 người được giới thiệu là ứng cử viên HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Đồng chí Hoàng Trọng Thắng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Chấn cho biết: "Qua kiểm tra đánh giá, các cơ quan đơn vị có người được giới thiệu ứng cử và các xã, thị trấn đã tiến hành đầy đủ các bước đảm bảo theo đúng quy định và đang tiến hành các bước tiếp theo. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử đều có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực đáp ứng yêu cầu và có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Qua việc tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử chúng tôi thấy, nhân dân đánh giá cao về công tác tuyên truyền, công tác chuẩn bị nhân sự và việc phát huy dân chủ trong việc lựa chọn ứng cử viên. Đa số cử tri và nhân dân đều phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đến nay, trên địa bàn không có đơn thư khiếu nại liên quan đến các ứng cử viên”.

Hiện nay, huyện Văn Chấn đang chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành lập danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân và cử tri hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình. Sơ bộ trong cuộc bầu cử này, huyện Văn Chấn có trên 87.000 cử tri. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, huyện đã thành lập 7 khu vực bầu cử cấp huyện, 167 khu vực bầu cử cấp xã với 167 hòm phiếu chính. Một trong những khăn lớn nhất của huyện trong cuộc bầu cử lần này là số người đi làm ăn xa khá lớn. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thông báo đến từng đối tượng; đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các cử tri để lập danh sách và niêm yết danh sách đảm bảo các cử tri đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Huyện cũng chỉ đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan, tăng cường nắm bắt tình hình dư luận và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng niềm tin, phấn khởi của nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Văn Chấn sẽ diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngọc Thúy - Trần Van (Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn)

Tags Văn Chấn công khai dân chủ ý kiến cử tri nơi cư trú

Các tin khác
Ông Vương Đình Huệ - chủ tịch Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - phát biểu kết luận phiên họp

Đó là phát biểu kết luận của ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia - tại phiên họp thứ 5 của Hội đồng bầu cử quốc gia, tổ chức chiều 12-4.

Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây.

Nhân dân tổ dân phố số 3, thị trấn Mù Cang Chải nhất trí, tín nhiệm cao đối với các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho ngày hội lớn vào 23/5 tới, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được huyện Mù Cang Chải chú trọng quan tâm triển khai thực hiện.

Thời gian qua, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP