Thời tiết

Thứ bảy, 21/9/2019 | 3:49:58 PM

Thứ năm, 19/9/2019 | 3:13:12 PM

Thứ tư, 18/9/2019 | 3:37:04 PM

Thứ ba, 17/9/2019 | 5:27:13 PM

YênBái -

Thứ hai, 16/9/2019 | 4:20:38 PM

Chủ nhật, 15/9/2019 | 3:58:10 PM

Thứ bảy, 14/9/2019 | 4:17:36 PM

Thứ sáu, 13/9/2019 | 4:54:55 PM

Thứ năm, 12/9/2019 | 4:21:27 PM

Thứ tư, 11/9/2019 | 3:51:20 PM

Thứ ba, 10/9/2019 | 10:04:38 AM

Chủ nhật, 8/9/2019 | 3:48:37 PM

Thứ bảy, 7/9/2019 | 4:40:54 PM

Thứ sáu, 6/9/2019 | 3:11:18 PM

Thứ năm, 5/9/2019 | 5:13:32 PM

Thứ tư, 4/9/2019 | 5:33:42 PM

Thứ ba, 3/9/2019 | 4:49:00 PM

Thứ hai, 2/9/2019 | 3:08:50 PM

Thứ bảy, 31/8/2019 | 8:02:48 PM

Thứ sáu, 30/8/2019 | 3:47:44 PM

Thứ sáu, 30/8/2019 | 1:50:33 PM

YênBái - Hiện nay, các khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 2 giờ ngày 30/8 (từ 5 giờ đến 7 giờ) tại một số nơi như sau: Tân Đồng (Trấn Yên) 23,4mm; Bảo Ái (Yên Bình) 17,0mm; Mậu A (Văn Yên) 11.8mm.

Thứ năm, 29/8/2019 | 3:13:41 PM

Thứ ba, 27/8/2019 | 3:36:17 PM

Thứ hai, 26/8/2019 | 5:00:13 PM

Thứ sáu, 23/8/2019 | 10:22:58 PM