Thứ tư, 5/8/2020 | 3:13:24 AM      English

Thời tiết

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ ba, 4/8/2020 | 2:57:37 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ hai, 3/8/2020 | 3:29:51 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh)

Đồ họa Thủy Thanh
Chủ nhật, 2/8/2020 | 4:22:30 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió mạnh).

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ bảy, 1/8/2020 | 3:08:50 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và dông (trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió mạnh).

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ sáu, 31/7/2020 | 4:12:05 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Chiều tối và đêm mai (01/8) có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió mạnh).

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ năm, 30/7/2020 | 3:09:10 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ tư, 29/7/2020 | 3:16:59 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào (có nơi mưa vừa) và dông rải rác, trưa chiều trời nắng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ ba, 28/7/2020 | 3:07:04 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ hai, 27/7/2020 | 4:27:39 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh).

Đồ họa: Thủy Thanh
Chủ nhật, 26/7/2020 | 2:17:39 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ bảy, 25/7/2020 | 3:18:44 PM

YênBái -

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ sáu, 24/7/2020 | 4:16:52 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh), ngày trời nắng nóng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ năm, 23/7/2020 | 4:53:20 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ tư, 22/7/2020 | 4:53:40 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều trời nắng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ ba, 21/7/2020 | 3:01:04 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều giảm mây trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ hai, 20/7/2020 | 3:26:42 PM

YênBái - có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), ngày có mưa rải rác.

Đồ họa Thủy Thanh
Chủ nhật, 19/7/2020 | 3:02:52 PM

YênBái - Toàn tỉnh có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa mưa to và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), trưa chiều giảm mây trời nắng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ bảy, 18/7/2020 | 3:31:00 PM

YênBái - Toàn tỉnh đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh), ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ sáu, 17/7/2020 | 3:02:48 PM

YênBái - Toàn tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh), ngày trời nắng nóng.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ năm, 16/7/2020 | 2:58:04 PM

YênBái - Toàn tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng có mưa (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông (trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh), ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ tư, 15/7/2020 | 3:01:17 PM

YênBái - Toàn tỉnh mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ ba, 14/7/2020 | 3:02:36 PM

YênBái - Toàn tỉnh trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng (có nơi nắng nóng).

Đồ họa: Thủy Thanh
Thứ hai, 13/7/2020 | 3:12:19 PM

YênBái -

Đồ họa: Thủy Thanh
Chủ nhật, 12/7/2020 | 3:55:33 PM

YênBái - Toàn tỉnh trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (trong cơn dông đề phòng sét, gió giật mạnh, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất đá), ngày có mưa vài nơi.

Đồ họa Thủy Thanh
Thứ bảy, 11/7/2020 | 3:42:00 PM

YênBái - Toàn tỉnh trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác (trong cơn dông cần đề phòng sét đánh), ngày trời nắng.