UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo: Triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/5/2019 | 9:54:09 AM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 1141/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc khẩn trương triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Nội dung như sau:

Phun tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Mạnh Cường)
Phun tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm dịch thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. (Ảnh: Mạnh Cường)


Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản quản lý, bảo vệ tốt cho đàn lợn trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, ngày 4/5/2019 tại tổ 3 và tổ 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn phát hiện lợn ốm, có biểu hiện lâm sàng của bệnh dịch tả lợn châu Phi; số lợn ốm, chết là 64 con/247 con lợn của 2 hộ gia đình; kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với virút dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 6/5/2019 địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn của 02 hộ là 247 con.

Để khẩn trương khống chế, dập tắt các ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên đàn lợn không để lây lan ra diện rộng, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2325/UBND-NLN ngày 3/10/2018 về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 2/3/2019 về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 65/KH-ƯBND ngày 14/3/2019 về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Đối với địa phương có bệnh dịch tả lợn Ccâu Phi xảy ra: khẩn trương khoanh vùng, bao vây và xử lý triệt để đối với các ổ dịch theo quy định không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vật tư, kinh phí, lực lượng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát chặt chẽ đối với lợn và sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn; bố trí các lực lượng thú y, quản lý thị trường, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức các hoạt động ứng trực, tuần tra, kiểm soát, nhằm ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. 

Thành lập các đoàn công tác và cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sờ chăn nuôi và người dân khi phát hiện lợn bị bệnh hoặc chết chưa rõ nguyên nhân phải báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan thú y để kịp thời xử lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm "5 không”.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường theo hướng dẫn, tham mưu đề xuất của cơ quan thú y đối với vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm. Tổ chức lấy mẫu giám sát để phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Công khai và thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đê khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và quy định của UBND tỉnh.

Thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền phổ biến rộng rãi để người dân áp dụng có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn lợn.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Trong trường hợp cần thiết, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập các chốt kiểm dịch liên ngành tạm thời tại các đầu mối giao thông ra vào địa bàn tỉnh.

Đôn đốc Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát dịch bệnh; cử cán bộ thường xuyên bám sát cơ sở để xử lý ổ dịch và hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn quy trình tiêu hủy gia súc mắc bệnh; trang bị dụng cụ làm chết lợn trước khi tiêu hủy.

Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh và thực hiện tái đàn khi đảm bảo các điều kiện về an toàn dịch bệnh.

Kiểm tra tiến độ triển khai công tác tiêm phòng theo kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó báo cáo cụ thể công tác tổ chức, kết quả tiêm phòng của huyện Văn Chấn.

Theo dõi thường xuyên và báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh về Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước 16 giờ hàng ngày. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lựa chọn địa điểm, vị trí tiêu hủy lợn mắc bệnh và sản phẩm từ lợn bắt buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường tại vị trí tiêu hủy và nơi có dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý sự cố gây ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn bắt buộc (nếu có).

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ thiệt hại, khôi phục lại sản xuất sau dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

d) Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái: 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng tin bài về diễn biến tình hình và công tác chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

đ) Sở Công Thương: 

Chủ trì, phổi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn tỉnh. Tham mưu, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

e) Các sở, ban, ngành còn lại: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai, thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống; giảm thiểu những thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn châu Phi gây ra- trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

                                                                                      K.T Chủ tịch
                                                                                            Phó chủ tịch      
                                                                                   
                                                                                    Nguyễn Văn Khánh 

Tags UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các biện pháp dịch tả lợn châu Phi

  •  
Các tin khác
Đoàn công tác của Viện Chăn nuôi lợn, Cộng hòa Ukraina thăm trang trại lợn của Công ty TNHH Đầm Mỏ tháng 3/2018.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) xuất hiện và lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ nhiều tháng nay, nhưng nhiều trang trại chăn nuôi lớn vẫn sản xuất, kinh doanh an toàn, xe cộ vẫn ra vào vận chuyển lợn đến kỳ xuất bán, vận chuyển thức ăn cho đàn.

Toàn tỉnh có 31 xã qua 30 ngày không có thêm lợn mắc bệnh và đã công bố hết dịch.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển nông nghiệp huyện Trạm Tấu (bên trái) trao đổi về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với lãnh đạo xã Trạm Tấu.

Tại Hội nghị cơ quan thú y Vùng I về khả năng khống chế dịch bệnh, Yên Bái được đánh giá cao về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP).

Đồng chí guyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 4/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (BDTLCP) sau 4 tháng dịch xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh; bàn các giải pháp phấn đấu đến 30/9 khống chế hoàn toàn được dịch bệnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục