Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 31/3/2020 | 7:00:41 PM

YênBái - Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, kiềm chế hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, ngày 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 34 yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

Cán bộ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền và phát khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch Covid-19
Cán bộ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền và phát khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch Covid-19TỈNH ỦY YÊN BÁI

Số 34 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Yên Bái, ngày 31 tháng 3 năm 2020

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm, cấp bách với số ca mắc đang tăng nhanh từng ngày và có khả năng xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để tiếp tục chủ động kiểm soát, ngăn ngừa, kiềm chế hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống, bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1.Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở: Cần xác định chuyển sang trạng thái mới với yêu cầu cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo phương châm: "thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện; không để ai đứng ngoài, không để ai phía sau". Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương phải bám sát chỉ đạo của cấp trên, nắm chắc tình hình, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh; ưu tiên mọi nguồn lực, thời gian và công sức cho công việc hệ trọng này, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, hiệu quả về những việc cấp bách người dân cần làm để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Định hướng nội dung, hình thức xử lý tội phạm, vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo nội dung Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao và xử phạt một số hành vi vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo Văn bản số 300/STP-XD,KTVB&TDTHPL ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp và các quy định hiện hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương về phòng, chống dịch bệnh.

2. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh: Tiếp tục theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ để tranh thủ từng giờ, từng phút triển khai ngay, nghiêm túc, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn bảo đảm sự liên thông, đồng bộ, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, địa phương, đơn vị để luôn chủ động trong các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nắm chắc tình hình, dự báo các khả năng, kịp thời đề ra các biện pháp hữu hiệu để kiểm soát, ngăn chặn bằng được dịch bệnh, không để lây lan với phương châm: mọi kế hoạch, phương án chuẩn bị đều phải xây dựng chi tiết, kỹ lưỡng, khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính chủ động ở cấp độ cao hơn, yêu cầu cao hơn để ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra.

Triển khai ngay các biện pháp cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 00h00' ngày 01/4/2020. Khẩn trương xem xét, hướng dẫn cụ thể để các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoặc thông qua giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm công việc cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà trong thời gian tối thiểu 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 09 chốt kiểm dịch y tế liên ngành; tập trung ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; chủ động kiểm tra, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh, điều tra triệt để, kỹ lưỡng lịch sử dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo Sở Y tế triển khai ngay việc mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch; khẩn trương chuyển giao, hoàn thiện phác đồ điều trị cho các trung tâm y tế tuyến huyện để chủ động trong công tác điều trị tại địa phương trong trường hợp có bệnh nhân nhiễm dịch bệnh.

Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức lực lượng, phối hợp tuần tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục đảm bảo an ninh trật tự, giải tán ngay các điểm tụ tập từ 02 người trở lên ở khu vực công cộng; triển khai kiên quyết các biện pháp xử lý vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định nhằm đảm bảo kỷ cương và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; đồng thời, đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo về cơ quan, đơn vị, địa phương các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên và người dân.

Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất bảo đảm cho các khu cách ly tập trung; chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng quản lý, làm việc tại các khu cách ly tập trung. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tại nhà bảo đảm thực hiện nghiêm theo quy định.

3. Các huyện, thị, thành ủy

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình và những nội dung chỉ đạo mới của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đặc biệt là tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm tinh thần "lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng"gửi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài và quán triệt sâu sắc, toàn diện, cụ thể, kỹ lưỡng, thực hiện triệt để Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung tuyên truyền, quán triệt để mỗi người dân nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc:"gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định"; chủ động khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp tự bảo vệ mình, các biện pháp phòng, chống dịch ở nơi công cộng và thực hiện 10 việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung cao độ, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; tăng tốc thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để (nếu có). Phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở và các tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình hình người đến địa bàn và lịch sử dịch tễ để có biện pháp sàng lọc, xử lý hiệu quả. 

Tuyên truyền nhằm tạo cho nhân dân thói quen, hành động tích cực phòng, chống dịch bệnh, nhất là kêu gọi để người dân đã qua lại các "ổ dịch" phải khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm; đồng thời, khuyến khích người dân giám sát, nắm bắt, cung cấp thông tin người đi qua các "ổ dịch" cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ động thành lập các chốt kiểm dịch theo thẩm quyền bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đồng chí bí thư cấp ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở địa phương có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với cấp ủy cấp trên về kết quả triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn trước 16h30’ hằng ngày; trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh phải báo cáo trực tiếp, kịp thời với cấp trên qua điện thoại.

4. Các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị theo quy định. Sắp xếp, bố trí công việc khoa học, hợp lý, đổi mới, cải tiến cách làm việc theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động trực tuyến trong chỉđạo, điều hành, công tác; có phương án sắp xếp hợp lý cán bộ, công chức, viên chức đến cơ quan làm việc theo Hướng dẫn của UBND tỉnh. Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện phòng, chống dịch và tuyên truyền, động viên gia đình, người thân, quần chúng nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch; tuyệt đối không di chuyển ra khỏi địa bàn cư trú, trường hợp thực sự cần thiết phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo dịch tễ, phòng, chống dịch theo quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Chủ động chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị mình. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch. Tổ chức tuyên truyền về các biện pháp, các hành động thiết thực phòng, chống dịch bệnh trong hệ thống ngành mình.

5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội: Tích cực, chủ động tham gia công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; mỗi tổ chức đoàn thể phải phát động phong trào cụ thể, thiết thực trong hệ thống tổ chức của mình để động viên đoàn viên, hội viên chung tay tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng những hành động thiết thực; đặc biệt là phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản của các đoàn thể tại cộng đồng, ở cơ sở.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Chủ trì phát động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ chung tay phòng, chống dịch Covid-19; tiếp nhận, quản lý chặt chẽ các nguồn ủng hộ để sử dụng kịp thời, hiệu quả.

Tỉnh đoàn Thanh niên: Tích cực phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên; động viên, huy động lực lượng tham gia triển khai các hoạt động chung tay cùng người dân, cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể, bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy: Trực tiếp chỉ đạo, khẩn trương phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

7. Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình, diễn biến và công tác phòng, chống dịch hằng ngày với Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, trên dưới một lòng, thống nhất ý chí và hành động, bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, ủng hộ, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của cấp ủy, chính quyền các cấp; mỗi người dân hãy là một chiến sỹ kiên cường trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Phạm Thị Thanh Trà 

(đã ký)Tags Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Hydroxychloroquine, thuốc điều trị sốt rét được nhiều quốc gia sử dụng cho bệnh nhân COVID-19, đã bị phòng thí nghiệm Lancet thu hồi giấy phép thử nghiệm trên toàn cầu.

Làm thủ tục cho các công dân Việt Nam về nước.

Ngày 5-6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay đưa hơn 340 công dân Việt Nam hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 6h ngày 6-6, nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới Covid-19 là du học sinh từ Anh về nước, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Như vậy, hiện Việt Nam đã ghi nhận 329 ca mắc Covid-19.

Tranh cổ động tuyên truyền về COVID-19.

Việt Nam đã, đang từng bước khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bằng các biện pháp tổng thể, trong đó có vai trò rất lớn của báo chí.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục