Chỉ thị của UBND tỉnh Yên Bái về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/7/2020 | 2:04:35 PM

YênBái - Ngày 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đã ký ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Dưới đây là toàn văn Chỉ thị:

Cuối tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Cuối tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020; để công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 của tỉnh Yên Bái được triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực và hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh) 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi và tuyển sinh năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. 

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi để đảm bảo an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan; ngăn chặn gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế thi. 

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thực hiện đúng Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, ôn luyện kiến thức của khối 12; đánh giá kết quả học tập đảm bảo chính xác; hoàn thiện hồ sơ thi cho thí sinh theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Rà soát tất cả cán bộ tham gia công tác tổ chức Kỳ thi, không để lọt những cá nhân có phẩm chất, nghiệp vụ yếu kém tham gia công tác tổ chức Kỳ thi. Quán triệt Quy chế thi, các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tập huấn và kiểm tra nghiệp vụ công tác thi cho tất cả cán bộ tham gia công tác tổ chức Kỳ thi. 

- Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi và tuyển sinh. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể có liên quan bảo đảm điều kiện sinh hoạt ăn ở, đi lại cho các cán bộ, giáo viên coi thi, cán bộ thanh tra, kiểm tra thi và thí sinh dự thi. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thi tại các điểm thi; xây dựng các phương án, địa điểm thi dự phòng, chuẩn bị máy phát điện, các phương tiện phòng chống cháy nổ... đảm bảo chủ động trước các tình huống bất thường, thiên tai, bão lũ. Rà soát những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện để phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thí sinh dự thi, tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi do gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. 

- Duy trì chế độ trực chỉ đạo, thường xuyên nắm tình hình tại các điểm thi để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; đồng thời tham mưu, đề xuất các nội dung cần thiết để Kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất, an toàn nhất. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. 

- Chỉ đạo tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, an toàn; quản lý, bảo vệ, vận chuyên đề thi, bài thi, hồ sơ theo danh mục bí mật của Nhà nước. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp huyện; 

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi tại địa phương. 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi; bảo đảm các quy định về phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự. 

- Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi (nếu có nhu cầu); tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng có thể chịu ảnh hưởng thiên tai được tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. 

4. Thanh tra tỉnh: Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thị theo Công văn số 1047/TTCP-V.III ngày 30/6/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông, tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Công an tỉnh :

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bài thi, công tác coi thi, chấm thi. 

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý mọi hiện tượng gian lận. Giới thiệu, phổ biến đến các cơ sở giáo dục những thiết bị công nghệ cao để chủ động phòng chống gian lận trong thi cử. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi trong các trường hợp thiên tai, bão lũ và các tình huống phát sinh khác. 
| - Tạo điều kiện thuận lợi để các điểm thi sử dụng hệ thống thông tin liên lạc khi cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ phương tiện, cán bộ vận chuyển đề thi, bài thi, đưa đón cán bộ làm thi và thí sinh khi có yêu cầu. 

8. Sở Giao thông vận tải: 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thuận tiện, an toàn, đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ thi. 

9. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: 

Chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phòng, chống lụt bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. 

10. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; có phương án phòng tránh dịch bệnh COVID-19 và các loại dịch bệnh khác. 

- Xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm thi và thí sinh tại các điểm thi, các khu vực diễn ra Kỳ thi. 

11. Sở Công thương: 

Chỉ đạo Công ty Điện lực Yên Bái và Chi nhánh Điện các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo cung cấp điện ổn định tại địa điểm in sao để thi, các điểm thi, công tác coi thi và chấm thi. 

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai kế hoạch tuyển sinh các trình độ của giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyển sinh; tổ chức tốt việc thanh tra, kiểm tra, truyền thông đầy đủ, kịp thời về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. 

- Tổ chức hiệu quả công tác dạy học, ôn luyện kiến thức cho học viên giáo dục thường xuyên; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học phổ thông những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. Thông tin kịp thời, chính xác và giải đáp các thắc mắc của phụ huynh, học sinh về nội dung liên quan đến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp. 

13. Thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tích cực, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức kỳ thi; thực hiện tốt những nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị trong kế hoạch phối hợp tổ chức Kỳ thi. 

14. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia công tác đảm bảo trật tự, an toàn cho Kỳ thi; tổ chức các chương trình "Thanh niên tình nguyện”, "Tiếp sức mùa thi”... hỗ trợ thí sinh và người thân thí sinh gặp khó khăn về đi lại, sinh hoạt trong những ngày tổ chức Kỳ thi. 

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh để vận động, tuyên truyền, tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh. 

16. Công ty cổ phần Xây dựng và Cấp nước Yên Bái: Xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ nhu cầu cấp nước sinh hoạt tại các điểm thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi; có phương án dự phòng trong các trường hợp thiên tai, bão lũ, các tình huống phát sinh khác. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊN BÁI
Đố Đức Duy
(đã ký)

Tags Chỉ thị UBND tỉnh Yên Bái tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Học sinh xem lại bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Hôm nay (11/8), các địa phương thực hiện việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT), chậm nhất đến ngày 26/8, các địa phương phải hoàn tất công tác chấm thi và gửi kết quả về Bộ.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT

Tại cuộc họp báo chiều nay 10-8, Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) cho biết ngày mai 11-8 Bộ sẽ tổ chức thi lại cho số thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 bị ảnh hưởng quyền lợi do lỗi của giám thị.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp song đến nay đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”.

Ảnh minh hoạ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, các Hội đồng chấm thi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết cho công tác chấm thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục