Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/8/2020 | 3:10:06 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch 161/KH-BCĐ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, mỗi điểm thi bố trí 2 lãnh đạo, 2 thư ký, 8 cán bộ coi thi, 4 thanh tra, 2 công an và 3 nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung. (Ảnh minh họa)
Theo Kế hoạch, mỗi điểm thi bố trí 2 lãnh đạo, 2 thư ký, 8 cán bộ coi thi, 4 thanh tra, 2 công an và 3 nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung. (Ảnh minh họa)

Chuẩn bị phương án, địa điểm và điều kiện tổ chức in sao đề thi đảm bảo quy định

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án, địa điểm và điều kiện tổ chức in sao đề thi đảm bảo quy định; chuẩn bị dự phòng máy móc, thiết bị phòng, chống cháy nổ, máy phát điện phục vụ cho công tác in sao đề thi. Trước khi vào khu vực cách ly, những người tham gia Ban in, sao đề phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay.

Tại khu vực in sao, bố trí đủ thuốc và các thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ làm công tác in sao đề thi. Toàn bộ cán bộ làm công tác in, sao đề thi phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gồm: kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm nhiệm vụ in sao đề thi. Nếu có cán bộ bị ho, sốt trong thời gian in sao đề thi thì chuyển sang theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Tỉnh sẽ bố trí 2 phòng cách ly y tế, 2 nhân viên y tế, 2 cán bộ công an phục vụ bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định.

Đảm bảo các phương án tổ chức coi thi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Về phương án tổ chức coi thi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tất cả các điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn khu vực thi, phòng thi hoàn thành trong ngày 07/8/2020. 

Riêng phòng thi của các thí sinh Fl, F2 và thí sinh có biểu hiện ho, sốt thực hiện phun thuốc khử khuẩn sau mỗi buổi thi. Bố trí đủ nước sát khuẩn, tổ chức đo thân nhiệt cho toàn bộ thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Tất cả thí sinh và cán bộ làm công tác thi phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi.

Đối với thí sinh thuộc diện F0 (dương tính với SARS-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế theo quy định, không tham dự Kỳ thi. Việc xem xét phương án công nhận tốt nghiệp với các thí sinh thuộc diện F0 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. 

Đối với thí sinh thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với F0) phải cách ly tập trung.

Bố trí 2 điểm thi tại khu cách ly tập trung của tỉnh

Về địa điểm dự thi, tỉnh dự kiến bố trí 2 điểm thi tại khu cách ly tập trung của tỉnh. Trong đó, khu cách ly số 1 tại Trường Quân sự tỉnh (nay là Trung đoàn 121), dành cho thí sinh thuộc các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. 

Khu cách ly số 2 tại Phòng khám Đa khoa thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, dành cho các thí sinh thuộc các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.

Về công tác chuẩn bị, mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi đảm bảo quy cách, 1 phòng làm việc, 1 phòng bảo quản đề thi, bài thi, hòm đựng đề thi, bài thi theo quy định. 

Ban Chỉ đạo thi huyện Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ bố trí bàn ghế, hòm, tủ đựng đề thi, bài thi. Mỗi điểm thi bố trí 2 lãnh đạo, 2 thư ký, 8 cán bộ coi thi, 4 thanh tra, 2 công an và 3 nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung. Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh bố trí xe công vụ để vận chuyển bài thi, đề thi đến các điểm thi. Ban Chỉ đạo thi cấp huyện bố trí xe chuyên dụng đưa thí sinh thuộc diện F1 đến các điểm thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm bố trí phòng nghỉ, cung cấp suất ăn cho lực lượng làm công tác thi trong khu vực cách ly tập trung.

Cán bộ làm công tác coi thi phải mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo găng tay 

Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, cán bộ làm công tác coi thi phải mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang, đeo găng tay trong suốt thời gian coi thi. Thí sinh đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm bài thi. Hòm đựng bài thi của thí sinh được khử khuẩn sau khi niêm phong theo quy định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ làm thi tiếp xúc với thí sinh và bài làm của thí sinh tự cách ly tại nhà cho đến khi toàn bộ thí sinh hoàn thành cách ly tập trung. Trong quá trình thực hiện cách ly nếu phát hiện có trường hợp thí sinh nhiễm bệnh thì thực hiện ngay các biện pháp phân loại đối tượng Fl, F2... và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định đối với các trường hợp cán bộ làm thi tiếp xúc với thí sinh và bài thi của thí sinh F1.

Đối với thí sinh thuộc diện F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nhà, nơi cư trú), mỗi điểm thi bố trí ít nhất 02 phòng thi dự phòng đảm bảo khoảng cách an toàn với các phòng thi khác. Nếu số thí sinh thuộc diện F2 vượt quá số phòng thi tại điểm thi chính thức sẽ chuyển sang điểm thi dự phòng.

Về công tác chuẩn bị, sẽ bổ sung mỗi điểm thi 02 công an, 01 nhân viên y tế. Khi triển khai điểm thi dự phòng sẽ điều chuyển lãnh đạo, thư ký, cán bộ coi thi, thanh tra từ điểm thi chính thức sang.

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị túi đề thi riêng cho các điểm thi dự phòng. Ban Chỉ đạo thi cấp huyện bố trí xe công vụ đề vận chuyền đề thi, bài thi đến điểm thi dự phòng.

Đối với thí sinh thuộc diện F2 sẽ đi cổng riêng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và thi tại phòng thi riêng. Đối với cán bộ coi thi tại phòng thi của thí sinh thuộc diện F2 phải mặc trang phục phòng chống dịch, đeo khẩu trang, đeo găng tay trong suốt thời gian coi thi và khi nộp bài thi. 

Đối với trưởng điểm, thư ký thu bài thi của các thi sinh thuộc diện F2 phải mặc trang phục phòng chống dịch, đeo khẩu trang, đeo găng tay từ khi thu bài thi đến khi hoàn thành niêm phong hòm đựng bài thi theo quy định. 

Đối với thanh tra, công an phải mặc trang phục phòng chống dịch, đeo khẩu trang, đeo găng tay khi thực hiện niêm phong hòm đựng bài thi của thí sinh thi thuộc diện F2.

Đối với các thí sinh và cán bộ coi thi còn lại sẽ tổ chức đo thân nhiệt tại khu vực phù hợp, đảm bảo khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi và làm thi.

Hòm chứa bài thi của thí sinh thuộc diện F2 được khử khuẩn sau khi niêm phong theo quy định. Ban chỉ đạo thi cấp huyện bố trí chỗ ăn, ở, cách ly tại khu vực thi hoặc bố trí phương tiện đưa đón thí sinh F2 trong những ngày thi đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

Cán bộ làm thi tiếp xúc với thí sinh và bài thi của thí sinh thuộc diện F2, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tự theo dõi sức khỏe cho đến khi toàn bộ thí sinh hoàn thành cách ly tại nhà; trường hợp phát hiện có thí sinh nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm thì thực hiện các biện pháp phân loại đối tượng F1, F2... và áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo quy định.

Đối với thí sinh có biểu hiện ho, sốt thì thí sinh dự thi tại 1 phòng thi dự phòng của điểm thi và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối tượng thí sinh F2.

Thủy Thanh


Tags Kế hoạch dịch bệnh COVID-19 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Một giờ học của cô và trò Trường Mầm non Tân Thịnh, Văn Chấn.

Trong những năm qua, ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Văn Chấn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó phải kể đến nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Để đạt được kết quả đó, ngành đã có nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục tại địa phương.

Một giờ học của cô và trò Lớp 1 A1 Trường PTDTBT TH&THCS Khao Mang.

Năm học 2020 - 2021, huyện Mù Cang Chải, cũng giống như tất cả các địa phương khác trong toàn tỉnh, đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Là huyện nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, để triển khai, Mù Cang Chải phải nỗ lực rất lớn, đơn cử từ việc mua sách giáo khoa...

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 17/9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án phát triển giáo dục mầm non và dự thảo Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục