Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/10/2020 | 11:14:01 AM

YênBái - Kết quả nổi bật trong xây dựng các mô hình học tập nhiệm kỳ qua là cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương. Sự sáng tạo không chỉ ở một mô hình, một tiêu chí mà ở hầu hết các mô hình đều có những gương điển hình tiêu biểu, cách làm hay và trải rộng trên nhiều địa bàn.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức trao tặng máy tính cho Trường TH-THCS Mù Cang Chải.
Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và các tổ chức trao tặng máy tính cho Trường TH-THCS Mù Cang Chải.

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh, Hội Khuyến học đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình học tập, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Phong trào đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, động viên cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong triển khai thực hiện, Hội Khuyến học tỉnh luôn tuân thủ nguyên tắc không cầu toàn "Dễ làm trước, khó làm sau”, "Làm thí điểm trước, nhân rộng sau”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Hội chú trọng công tác tuyên truyền, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Công tác sơ kết, tổng kết biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được triển khai kịp thời, lan tỏa từ những cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. 

Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng xây dựng các mô hình điển hình như: mô hình xây dựng 100% số xã của huyện Trấn Yên được đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập” cấp xã từ khá trở lên vào năm 2020 (đã hoàn thành năm 2019); mô hình "Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng điển hình” tại xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã mở được nhiều chuyên đề học tập thiết thực với người dân trong xã, các lớp học theo phương châm "Cần gì học nấy”, "Học để làm ngay” áp dụng vào lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; mô hình "Khuyến học gắn với du lịch cộng đồng” tại thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng quỹ khuyến học, đẩy mạnh việc học tập của các thành viên trong gia đình; mô hình "Nâng cao chất lượng dòng họ học tập” vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Văn Chấn mang lại hiệu quả rõ rệt. Sau 3 năm triển khai đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng, tại hội nghị đã khen thưởng 25 tập thể, cá nhân tiêu biểu. 

Từ mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh, một số huyện hội đã xây dựng những mô hình điểm bước đầu đạt hiệu quả như: mô hình "Câu lạc bộ khuyến học tiếng nói, chữ viết” xã Kiên Thành, Câu lạc bộ Phát triển nghề và cây trồng, vật nuôi có giá trị xã Nga Quán, huyện Trấn Yên; Câu lạc bộ Phụ nữ với văn hóa đọc xã Mậu Đông, huyện Văn Yên; mô hình "Khuyến học và xử lý rác thải nhựa trong trường học mầm non”, "Khuyến học gắn với văn minh đô thị ở tổ dân phố” của thị xã Nghĩa Lộ… 

Thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8/4/2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh, Hội đã triển khai thí điểm xây dựng mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện tại 64 cơ quan, đơn vị và 9 xã, phường của huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ với 2.262 cán bộ, công chức, viên chức, người dân. 

Thực tế tổ chức triển khai thực hiện là cơ sở thực tiễn để tham mưu với UBND tỉnh, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chí về "Công dân học tập”, "Huyện học tập” để tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng các mô hình học tập, xây dựng xã hội học tập. 

Triển khai thí điểm mô hình "Công dân học tập”, "Đơn vị học tập” cấp huyện, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức khảo sát bằng phiếu hỏi tới gần 3.000 hộ gia đình, dòng họ, đơn vị nhằm nắm bắt thêm các thông tin liên quan đến quá trình chỉ đạo, cũng như những vấn đề cần quan tâm để duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình học tập. Đây là một kênh thông tin khá quan trọng để rút kinh nghiệm triển khai cho giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nổi bật trong xây dựng các mô hình học tập nhiệm kỳ qua là cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương. Sự sáng tạo không chỉ ở một mô hình, một tiêu chí mà ở hầu hết các mô hình đều có những gương điển hình tiêu biểu, cách làm hay và trải rộng trên nhiều địa bàn. 

Điển hình như thành phố Yên Bái có trên 90% số hộ được công nhận "Gia đình học tập”; các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ... có nhiều sáng tạo, cách làm hiệu quả với sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo của UBND các cấp, việc xây dựng các mô hình học tập đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Đến cuối năm 2019, cơ bản các chỉ tiêu xây dựng mô hình học tập trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III đề ra. 

Nổi bật là kết quả xây dựng "Đơn vị học tập” cấp xã vượt 20%, xây dựng "Cộng đồng học tập” cấp xã vượt 10% so với Nghị quyết. 

Qua phong trào xây dựng các mô hình học tập, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về xây dựng xã hội học tập nâng lên rõ rệt, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc, phong trào học tập để hoàn thiện bản thân, phát triển gia đình, cộng đồng và xây dựng kinh tế bền vững được lan tỏa; kết quả xây dựng các mô hình học tập gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và nhiều phong trào khác của địa phương như: Phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa”, Phong trào "Làm kinh tế xóa đói giảm nghèo”; đặc biệt, mô hình "Cộng đồng học tập” cấp xã đã nâng cao kiến thức, thúc đẩy sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân..., góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xác định việc xây dựng các mô hình học tập là việc làm thường xuyên, lâu dài của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể mà Hội Khuyến học là nòng cốt, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, nhiệm kỳ mới Hội Khuyến học sẽ tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo Đề án số 281 giai đoạn 2021-2030; gắn kết xây dựng mô hình điểm với phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội khuyến học các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí và xã hội hóa tạo nguồn lực cho mô hình điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, tác dụng, hiệu quả của mô hình điểm, nêu gương điển hình những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong việc xây dựng mô hình điểm; chủ động làm tốt vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp với các lực lượng triển khai có hiệu quả các hoạt động, các tiêu chí xây dựng mô hình điểm của địa phương.  

Những phần thưởng đạt được 

Trong nhiệm kỳ, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2017); Cờ thi đua xuất sắc (năm 2018); liên tục 4 năm (2015 - 2018) được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2017). 

- Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 12 cờ thi đua, 207 bằng khen cho các tập thể, cá nhân, 85 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học.

- UBND tỉnh tặng 74 Bằng khen cho tập thể và cá nhân. 

- Hội Khuyến học, UBND cấp huyện, cấp xã, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hơn 2.000 giấy khen cho tập thể và cá nhân làm tốt công tác khuyến học.

 Nguyễn Đình

Tags Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái chất lượng nguồn nhân lực

Các tin khác
Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Phạm Anh Tuấn tuyên bố phát động cuộc cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50.

Lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021) và trao giải 3 quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020) tại Trường THCS Thăng Long, TP Hà Nội ngày 1-12.

Học sinh tiểu học Việt Nam đứng đầu trong 6 nước Đông Nam Á tham gia đánh giá.

Theo báo cáo tại Hội nghị trực tuyến của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á về Chương trình Đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học, Việt Nam đứng thứ nhất.

Cô và trò Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Yên Bình tìm hiểu văn hóa truyền thống qua sách, báo.

Vào ngày thứ 2 đầu tuần và những ngày lễ lớn, nhà trường quy định các em học sinh đều mặc trang phục truyền thống; đưa các làn điệu dân ca, dân vũ, các trò chơi dân gian vào hoạt động trải nghiệm...; tổ chức thành công "Ngày hội văn hóa các dân tộc” với nhiều nội dung.

Thầy giáo Giàng A Của giới thiệu cho học sinh về các mô hình được xây dựng tại Trường.

Với mục tiêu xây dựng trường học thân thiện và gìn giữ nét văn hóa độc đáo vốn có của đồng bào vùng cao, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THCS huyện Mù Cang Chải thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mặc trang phục dân tộc Mông, Thái…, thể hiện các làn điệu dân ca, dân vũ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục