Danh sách nhà hàng thị trấn Mậu A

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2016 | 5:42:03 PM

YênBái -

1. Nhà hàng Tuấn Lan
Địa chỉ: Thôn Cầu A, đường Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 09823759734

2. Nhà hàng Tình Cường
Địa chỉ: Thôn Cầu A, đường Lý Thường Kiệt
Điện thoại: 0987611991

3. Nhà hàng Cây Xanh
Địa chỉ: Thôn Cầu A, đường vành đai
Điện thoại: 0912703022

4. Nhà hàng Bến Sông (chó mẹt)
Địa chỉ: Thôn Hồng Hà, đường vành đai
Điện thoại: 0989417888

5. Nhà hàng Quang Thịnh (chó mẹt)
Địa chỉ: Tổ 5 Khu phố 2
Điện thoại: 0907079442

6. Nhà hàng Thiên Hương
Địa chỉ: Khu phố 2, đường Tuệ Tĩnh
Điện thoại: 0916576405

7. Nhà hàng Liễu Liên
Địa chỉ: Khu phố 3, đường Chu Văn An
Điện thoại: 01698701578

8. Nhà hàng Mạnh Oanh (cá sông)
Địa chỉ: Thôn Đại An, đầu cầu Đại An
Điện thoại: 0967945375

9. Nhà hàng Tuyến Đoan
Địa chỉ: Thôn Đại An, đầu cầu An Thịnh
Điện thoại: 01683154275

10. Nhà hàng Biên Xanh (Dê núi)
Địa chỉ: Khu phố 1, đường Thanh Niên
Điện thoại: 0975433537

11. Nhà hàng Quang Phương
Địa chỉ: Khu phố 1, đường Thanh Niên
Điện thoại: 01666033093

12. Nhà hàng Phúc Hương Quán
Địa chỉ: Khu phố 1, đường Lý Tự Trọng
Điện thoại: 0165852264

13. Nhà hàng Tình Thơm
Địa chỉ: Khu phố 1, đường Lý Tự Trọng
Điện thoại: 016760994780

14. Nhà hàng Thuỷ Vân
Địa chỉ: Làng Minh
Điện thoại: 0974469784

15. Nhà hàng Trung Kiên
Địa chỉ: Khu phố 4, đường Trần Hưng Đạo
Điện thoại: 01672167593

16. Nhà hàng Sỹ Nghĩa
Địa chỉ: Khu phố 4, đường Trần Hưng Đạo
Điện thoại: 0983988708

17. Nhà hàng Hồng Hồng
Địa chỉ: Khu phố 3, đường Chu Văn An
Điện thoại: 0972624039

18. Nhà hàng Huyền Minh (Vịt Tây Bắc)
Địa chỉ: Khu phố 2, đường Tuệ Tĩnh
Điện thoại: 0978614205

19. Nhà hàng Cường Hoài
Địa chỉ: Khu phố 2, đường Tuệ Tĩnh
Điện thoại: 0943183992

20. Nhà hàng Thành Quy
Địa chỉ: Khu phố 2, đường Tuệ Tĩnh
Điện thoại: 0966660831

21. Nhà hàng Thực Uyên Quán
Địa chỉ: Khu phố 2, đường Tuệ Tĩnh
Điện thoại: 0904810479