Tuổi thơ vùng cao

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/12/2018 | 11:03:18 AM

Ảnh: Thanh Chi