Làng Tả - Điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/1/2019 | 8:06:34 AM

YBĐT -  Từ một làng quê thuần nông với 87% số hộ sản xuất nông nghiệp, đến nay người dân trong thôn Làng Tả đã biết đa dạng các hình thức sản xuất, đầu tư thâm canh sản xuất lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của thôn Làng Tả, xã Vĩnh Lạc luôn được người dân phát huy tốt.
Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của thôn Làng Tả, xã Vĩnh Lạc luôn được người dân phát huy tốt.

Thôn Làng Tả , xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên có 93 hộ dân, 373 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày và Nùng, cuộc sống thuần nông, diện tích đất canh tác ít, cả thôn chỉ có hơn 23ha lúa nước, kinh tế chậm phát triển. 

Để thực hiện tốt 5 nội dung của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH)”, Ban công tác Mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đoàn kết XDĐSVH ở cơ sở; gắn việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiện phong trào với thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Ông Nông Văn Sự - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Làng Tả cho biết: "Hàng năm, Ban công tác Mặt trận thôn đã làm tốt vai trò tham mưu giúp Chi ủy, Chi bộ trong công tác lãnh đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp với các chi hội, đoàn thể trong thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế gia đình". 

Nhờ vậy, từ một làng quê thuần nông với 87% số hộ sản xuất nông nghiệp, đến nay người dân trong thôn đã biết đa dạng các hình thức sản xuất, đầu tư thâm canh sản xuất lúa nước, trồng rừng và chăn nuôi, nhiều hộ còn tập trung phát triển các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, dịch vụ thương mại như gia đình ông Nông Văn Tài, ông Chắng Văn Tươi. 

Hiện nay, số hộ khá và giàu trong thôn chiếm trên 70%, nhiều hộ có mức thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm. 

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận thôn còn tích cực vận động nhân dân đoàn kết XDĐSVH tinh thần lành mạnh, không sinh con thứ 3, không tảo hôn, đám cưới đám tang đều tổ chức văn minh, không rườm rà, tốn kém; các gia đình trong thôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, rủi ro, nêu cao ý thức xây dựng cộng đồng dân cư... 

Cùng với đó, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, trong năm 2018, Ban công tác Mặt trận thôn đã vận động nhân dân đóng góp được trên 300 triệu đồng tiền mặt ủng hộ xây dựng nhà văn hóa xã, trạm y tế, sân vận động, nhà văn hóa thôn. Nhân dân trong thôn đóng góp hơn 900 ngày công, hiến hơn 340m2  đất, đóng góp hơn 135 triệu đồng để bê tông hóa gần 1km đường giao thôn nông thôn và sửa chữa 2,5km kênh mương nội đồng. 

Việc phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, mọi công việc của địa phương và của thôn nhân dân đều được bàn bạc dân chủ, thống nhất. Từ đó góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố chính quyền; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Diện mạo làng quê có nhiều khởi sắc. 

Hiện nay, 100% đường giao thông của thôn Làng Tả đã được bê tông hóa, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33,6 triệu đồng/người/năm. Năm 2018, qua bình xét, trên 95% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Thanh Tân