Thị xã Nghĩa Lộ không có khiếu nại đông người, vượt cấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2019 | 8:06:05 AM

YênBái - Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Năm 2018, các cấp chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tổng số 338 lượt công dân (giảm 101 lượt so cùng kỳ năm 2017); tiếp nhận 94 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 40 đơn so cùng kỳ), không có đơn KNTC và không có vụ việc tập thể, đông người. 

Kết quả này có được là bởi những kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp chính quyền thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý và quá trình giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã luôn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thời hiệu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan chuyên môn đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho UBND thị xã trong việc giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân. Các văn bản, quyết định hành chính được UBND thị xã ban hành đúng quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các ngành chức năng của thị xã luôn quan tâm, chú trọng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân trong việc thực hiện quyền KNTC và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giữ vững mục tiêu không có vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác TCD.

Phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, trả lời, giải quyết kịp thời thỏa đáng, đúng pháp luật những đề nghị, thắc mắc của nhân dân; phát huy công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại công khai, không để phát sinh KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Hồng Oanh