Mùa kén ở Kiên Thành

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2019 | 8:15:28 AM

Ảnh: Thanh Miền