Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/4/2019 | 3:22:02 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió tây bắc cấp 2. Vùng cao đêm và sáng trời rét. 

Nhiệt độ cao nhất:  30 – 32oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  30 – 32oC

Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 26oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao:  18 – 20oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2. 

Nhiệt độ cao nhất:  28 – 30oC

Nhiệt độ thấp nhất: 22 – 24oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2. 

Nhiệt độ:  22 – 29oC.

ĐÀI KTTV YÊN BÁI