Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ quý II/2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/4/2019 | 5:12:51 PM

YênBái - Chiều 19/4, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban  đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đến hết 31/3, tổng nguồn vốn cho vay của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.864 tỷ đồng, hoàn thành trên 96,5% kế hoạch năm, tăng 93,5 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động tại địa phương tăng trưởng 6 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 264,5 tỷ đồng, hoàn thành 90,8 % kế hoạch; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng đạt 2.859 tỷ đồng, hoàn thành 96,4% kế hoạch tăng trưởng đợt I/2019.

Với mức vay bình quân 40 triệu đồng/lượt khách hàng, trong quý I/2019 Chi nhánh đã giải ngân cho vay mới 5.278 lượt khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền cho vay 211 tỷ  đồng. 

Thực hiện Quyết định số 12 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH Việt Nam về mức vay tối đa mới 100 triệu đồng, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho 64 khách hàng vay vốn với số tiền 4,3 tỷ đồng. Nhờ làm tốt nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ vốn vay nên chất lượng tín dụng duy trì ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,1%. 

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp đã tuân thủ quy chế về tổ chức, hoạt động, kiện toàn thành viên kịp thời khi có thay đổi, chấp hành các phiên họp định kỳ và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu huy động vốn, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các thành viên Ban Đại diện NHCSXH tỉnh theo phân công nhiệm vụ được giao tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tham mưu kịp thời cho trưởng ban đại diện về cân đối nguồn lực cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn vay của các đối tượng. 

Đồng chí đề nghị phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, chú trọng kiểm tra giám sát  từ xa, kiểm tra chéo  để  nâng cao chất  lượng tín dụng; đẩy mạnh phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền phổ biến rộng rãi về hoạt động tín dụng lành mạnh, nhất là chương trình mở rộng nâng mức cho vay và thời hạn cho vay các chương trình theo Quyết định 12 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH Việt Nam.

Hải Hà