Báo Yên Bái thăm và khảo sát hộ nghèo tại xã An Phú, huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/5/2019 | 6:23:36 PM

YênBái - Thực hiện Quyết định 1757 của Tỉnh ủy Yên Bái năm 2019 về việc phân công Báo Yên Bái phụ trách xã An Phú, huyện Lục Yên, ngày 18/5, đoàn công tác của Báo yên Bái do đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đó, giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú.

An Phú là xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, địa bàn tương đối rộng, giao thông đi lại và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Khắc phục khó khăn, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trong 5 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và giữ vững. 

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn cao, chiếm trên 27,6%; trong đó, còn 346 hộ nghèo và 313 hộ cận nghèo. 

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn và phân công cụ thể để các tổ chức chính trị, xã hội và các đoàn thể cùng vào cuộc để giúp đỡ các hộ vươn lên thoát nghèo, phấn đấu năm 2019 giảm 176 hộ nghèo, xuống còn 14,31%.Đoàn công tác Báo Yên Bái khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú.

Qua đi thăm, làm việc và khảo sát, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo năm 2019 tại xã An Phú, Tổng biên tập Báo Yên Bái Nông Thụy Sỹ  đề nghị cấp ủy, chính quyền xã quan tâm làm tốt công tác xây dựng và phát triển Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền  nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng quà các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và cụ thế hóa thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và của Huyện ủy Lục Yên để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội Đảng các cấp; rà soát và huy động các nguồn lực thực hiện quyết liệt mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn; giữ vững ổn định an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn…Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền  xã An Phú, huyện Lục Yên.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Báo Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên, khảo sát nắm tình hình công tác xóa đói giảm nghèo tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã An Phú và trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng  một số đầu sách cho Trường Tiểu học - THCS và một bộ máy vi tính cho xã.

Đức Toàn