Cải cách hành chính ở Phú Thịnh

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/8/2019 | 8:04:43 AM

YênBái - Tháng 7 vừa qua, Bộ phận Cải cách hành chính ở Phú Thịnh đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn 47 hồ sơ, chủ yếu lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lao động, thương binh, xã hội.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Phú Thịnh tận tâm hướng dẫn, giải thích cho người dân đến giao dịch.
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Phú Thịnh tận tâm hướng dẫn, giải thích cho người dân đến giao dịch.

Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh (Yên Bình) Đào Bá Hiệp cho biết: "Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, UBND xã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, cá nhân và người dân, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, tinh thần trách nhiệm và ý thức đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã”.

Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Phú Thịnh được trang bị đầy đủ máy móc, phương tiện, thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc. Cán bộ, công chức tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng công chức được lãnh đạo xã thực hiện thường xuyên. UBND xã còn quan tâm chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực chuyên môn, kỹ năng giao tiếp tốt thực hiện nhiệm vụ; niêm yết công khai các nội dung TTHC, phí, lệ phí, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ, các loại biểu mẫu theo quy định; yêu cầu sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, phần mềm tra cứu văn bản pháp luật... bảo đảm phục vụ công tác khai thác thông tin. 

Hiện tại, xã phân công 4 công chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. Từ 1/4 đến hết tháng 6, Bộ phận đã tiếp nhận 190 TTHC, trong đó liên thông cấp huyện 13 thủ tục, 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. 

Tháng 7 vừa qua, Bộ phận đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời hạn 47 hồ sơ, chủ yếu lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và lao động, thương binh, xã hội. Song song với đó, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được duy trì và đúng quy định pháp luật. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 61% rất hài lòng, 39% hài lòng. 

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trung Hiếu khẳng định: "Thời gian tới, Phú Thịnh tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của bộ máy Nhà nước theo hướng nhanh gọn, chính xác, đúng luật; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, trên cơ sở đó thiết lập các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp, tiếp tục tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư vào địa bàn cũng như giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả cho người dân”.

Trần Minh