Kiên Thành làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2019 | 1:49:06 PM

YênBái - Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế.

Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.
Đồng bào Mông xã Kiên Thành bê tông hóa đường giao thông và vệ sinh môi trường.

Đảng bộ xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên có 12 chi bộ trực thuộc với 234 đảng viên đang sinh hoạt.

Xác định, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. 

Một trong những nội dung được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo là gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, coi đây là khâu đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống. 

Đồng chí Hoàng Văn Lũy - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Đảng bộ đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu”.

Về thôn Đồng Ruộng - nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, ông Giàng A Sáu - Trưởng thôn cho biết: "Trước đây, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chiếm gần 100%, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, cuộc sống của đồng bào đã có những đổi thay rõ rệt nhờ các chính sách của Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt là đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”. 

Theo ông Giàng A Sáu, thôn Đồng Ruộng hiện có hơn 100 ha tre măng Bát độ, trên 50 ha quế, 20 ha cây lúa nước. Hiện nay, thôn còn 4 hộ nghèo, nhưng nhân dân luôn tích cực đóng góp ủng hộ xây dựng NTM. Riêng năm 2019, mỗi hộ đóng góp 1,2 triệu đồng để làm đường bê tông và mỗi một khẩu đóng góp 700 nghìn đồng/khẩu làm nhà văn hóa thôn. 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân về vật chất, tinh thần; nỗ lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM”. 

Đến nay, tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM là hơn 100 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng, hiến trên 24.000 m vuông đất và hàng nghìn ngày công lao động. Đến nay, 100% đường giao thông trục xã được kiên cố hóa; 92,1% đường trục thôn, liên thôn và gần 80% đường ngõ xóm được cứng hóa; 8,5/10 km kênh mương được kiên cố hóa, bảo đảm tưới, tiêu chủ động cho sản xuất. 

Xã đã hình thành mô hình liên kết trong phát triển vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát độ với Công ty TNHH Vạn Đạt, mở rộng diện tích lên gần 1.800 ha, sản lượng măng vỏ tươi năm 2018 đạt gần 32.000 tấn, giá trị thu nhập đạt trên 30 tỷ đồng/năm. 

Cùng đó, tổ chức sản xuất nông nghiệp tiếp tục được kiện toàn và phát triển. Xã khuyến khích và tạo điều kiện thành lập 1 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác… 

Hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 32,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 16,81%. Dự kiến, hết năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 34 triệu đồng và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,2%... 

Học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và từng bước nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống của người dân Kiên Thành.

Trần Ngọc