Infographic: Quy định chu kỳ đăng kiểm các loại ô tô

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2019 | 3:27:10 PM

Mỗi kiểu loại ô tô sẽ có chu kỳ kiểm định khác nhau, từ ô tô cũ cho đến ô tô mới được thực hiện theo Thông tư 70 của Bộ Giao thông vận tải.(Theo Báo giao thông)