Tỉnh ủy Yên Bái giao ban công tác dân vận 9 tháng

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/10/2019 | 12:22:07 PM

YênBái - Ngày 9/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tích cực tham gia khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo. 

Các cơ quan Khối dân vận cũng tích cực góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động quần chúng nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; tăng cường các hoạt động nắm tình hình cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu kết luận Hội nghị

Cùng với đó, các cơ quan trong Khối tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo… theo Chương trình hành động 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo niềm tin trong nhân dân đồng tình ủng hộ các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị các cơ quan Khối dân vận cần nắm chắc tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn; chủ động sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác dân vận. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động 144 và Kế hoạch 131 của Tỉnh ủy; tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng, tính bền vững của các chỉ tiêu tại cơ sở như: thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, thắp sáng đường quê, khai hoang ruộng bậc thang và tiêu chí môi trường. 

Đồng chí Dương Văn Thống cũng đề nghị các cơ quan trong Khối tập trung giám sát tiến độ, tính hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo, đảm bảo an ninh chính trị cho đại hội Đảng các cấp, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Mạnh Cường