Đảng ủy Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra Đảng bộ Quân sự tỉnh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 4:17:15 PM

YênBái - Chiều 18/10, Đảng ủy Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh,- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn kiểm tra thông báo quyết định, kế hoạch cuộc kiểm tra. 

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh; cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, lãnh đạo công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ LLVT tỉnh.

Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình của Đảng bộ và công tác chuẩn bị liên quan đến cuộc kiểm tra.

Phát biểu tại Hội nghị,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên theo Quy định Điều lệ Đảng. 

Qua kiểm tra giúp Thường vụ Tỉnh ủy và Quân khu 2 đánh giá đúng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. 

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc và phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra để cuộc kiểm tra đạt kết quả; đồng thời, yêu cầu thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, phương pháp kiểm tra của Đảng và đạt hiệu quả; giúp cấp ủy các cấp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thanh Năm