Tại Yên Bái: Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng kết thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/11/2019 | 9:44:21 AM

YênBái - Sáng 8/11, tại Yên Bái, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Lê Hùng Sơn - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; lãnh đạo BHXH 12 tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả” BHXH Việt Nam đã lựa chọn BHXH tỉnh Yên Bái và BHXH tỉnh Đồng Nai thực hiện thí điểm sắp xếp, tinh gọn bộ máy bắt đầu từ tháng 10 năm 2019. 

Theo đó, BHXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện giảm 1 đầu mối cấp phòng thuộc BHXH tỉnh từ 11 phòng nghiệp vụ xuống còn 10 phòng; giảm 1 đầu mối đơn vị BHXH thành phố, do đó đã giảm từ 9 đơn vị BHXH cấp huyện xuống còn 8 đơn vị.

BHXH tỉnh Yên Bái cũng thực hiện điều chuyển, điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý và viên chức, lao động hợp đồng đối với 45 người. Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy BHXH cấp huyện giảm 22 người, viên chức quản lý giảm 2 người, hợp đồng lao động giảm 19 người. 

Thực hiện Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy BHXH Việt đặt mục tiêu giai đoạn 2019-2020, tại BHXH Việt Nam sẽ giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc; kiện toàn chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành  Trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng; cơ cấu lại 2 đơn vị là Tạp chí BHXH và Báo BHXH. 

Tại BHXH cấp tỉnh sẽ giảm 65 đầu mối cấp phòng, giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Trong giai đoạn này, BHXH Việt Nam cũng thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình bảo đảm đến 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. 

Giai đoạn 2021 - 2015, ngành BHXH sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp kiện toàn các đơn vị trực thuộc BHXH cấp tỉnh, giảm 63 đầu mối cấp phòng/63 tỉnh, thành phố. 

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận, lấy ý kiến vào dự thảo các văn bản của BHXH Việt Nam về: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn hướng dẫn sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới...

Hồng Duyên