Lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn chú trọng thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/11/2019 | 8:05:06 AM

Từ đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, tiếp tục quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của đơn vị.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Văn Chấn thực hành sơ cứu y tế trong huấn luyện.
Lực lượng dân quân tự vệ huyện Văn Chấn thực hành sơ cứu y tế trong huấn luyện.

Thượng tá Mạc Văn Bính - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Chấn cho biết: Phát huy kết quả đạt được thông qua đợt thi đua đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã tổ chức 2 đợt tuyên truyền, tiếp tục quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ của đơn vị.


Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh 2 chuyên đề chính là: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và "Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, quân đội nhân dân trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh" gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Hàng tháng, trong sinh hoạt định kỳ, cấp ủy các chi bộ thuộc Ban CHQS huyện Văn Chấn đều có đánh giá theo từng việc làm cụ thể, sát yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà từng cá nhân đã đăng ký. Ngoài ra, cấp ủy đảng và người chỉ huy tiếp tục thể hiện tính tiên phong, vai trò gương mẫu trong việc chống quan liêu và thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc để cấp dưới làm theo, lấy hiệu quả công tác làm thước đo năng lực, bước đầu phát huy tác dụng tích cực của cấp ủy, chỉ huy. 

Bản thân đồng chí Thượng tá Mạc Văn Bính đã nhìn nhận cụ thể và toàn diện hơn về đạo đức, lối sống của mình theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, luôn gương mẫu đi đầu, quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với vai trò của cấp ủy, người chỉ huy để cán bộ, chiến sỹ học tập, làm theo. 

Còn Thiếu tá Triệu Như Hành - Trợ lý Tuyên huấn Ban CHQS huyện thì tâm sự: "Qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi cũng như các đồng đội đã phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm hết việc chứ không hết giờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao với chất lượng cao nhất”.

Bằng nhiều giải pháp tích cực, cụ thể nên việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ trong Đảng ủy Quân sự huyện Văn Chấn đã có sự chuyển biến rõ nét.

100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tác phong công tác, lề lối làm việc từng bước được đổi mới theo hướng hiệu quả; ý thức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cùng lực lượng công an, tự vệ, tuần tra giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhất là địa bàn các xã giáp ranh; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng... 

Bên cạnh đó, cấp ủy Ban CHQS huyện còn lãnh đạo xây dựng 100% xã, thị trấn đạt 10 tiêu chí vững mạnh về quân sự, quốc phòng địa phương; trên 80% xã, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, tiêu biểu có các xã, thị trấn: Sơn Thịnh, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Phù Nham, Thanh Lương...

Nhìn chung, qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hầu hết đảng viên, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Văn Chấn đều chú trọng việc làm theo, đoàn kết, thống nhất tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường công tác phê bình và tự phê bình, phát huy dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn với quan điểm "sai đâu, sửa đó" trên tinh thần giúp nhau cùng  tiến bộ. 

Trong năm 2019, với phương châm phấn đấu "Mỗi chiến sỹ là một tấm gương”, Ban CHQS huyện đã có 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và giữ vững Đảng bộ Quân sự huyện "trong sạch, vững mạnh" nhiều năm liền. 

Đây là tiền đề quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, chính quy, từng bước hiện đại, xứng đáng với truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ".

Thiên Cầm