Dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 12

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/12/2019 | 3:13:28 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét (vùng cao rét đậm), đêm và sáng rét hại. Vùng cao đề phòng băng giá, sương muối. 

Nhiệt độ cao nhất:  21 – 23oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 18 – 20oC
Nhiệt độ thấp nhất: 8 – 10oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 4 – 6 oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, đêm và sáng rét hại.

Nhiệt độ cao nhất:  21 – 23oC
Nhiệt độ thấp nhất: 8 – 10oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời ít đến quang mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét , đêm và sáng rét hại.

Nhiệt độ cao nhất:  21 – 22oC        
Nhiệt độ thấp nhất: 8 – 9oC\

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái