Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 1

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2020 | 3:58:50 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh (vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại). 

Nhiệt độ cao nhất:  26 – 28oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 23 – 25oC

Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 10 – 12oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC

Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ lượng không đáng kể, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất:  24 – 25oC       
 
Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 21oC.

ĐÀI KTTV YÊN BÁI