Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2020 | 4:06:44 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Nhiều mây, không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét (vùng cao đêm và sáng rét đậm). 

Nhiệt độ cao nhất:  20 – 22oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 19 – 21oC

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 13 – 15oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:  20 – 22oC

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ cao nhất:  20 – 21oC        

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 17oC.

ĐÀI KTTV YÊN BÁI