Yên Bái: Vốn đầu tư phát triển nhà nước đạt 292,3 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 31/1/2020 | 8:11:28 AM

YênBái - Năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Yên Bái được HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua tại Kỳ họp thứ 15 là 16.000 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư thực hiện khu vực Nhà nước là 4.941 tỷ đồng.

Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Tháng 1/2020 hoạt động đầu tư chủ yếu là thi công những công trình chuyển tiếp và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành của năm 2019 nên dự tính tổng vốn đầu tư thực hiện của Nhà nước đạt 292,1 tỷ đồng, giảm 44,3% so với tháng 12/2019, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó: vốn do địa phương quản lý thực hiện được 278,2 tỷ đồng (chiếm 95,23% trong tổng số), giảm 43,2% so với tháng 12/2019, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2019; vốn do Trung ương quản lý thực hiện được 13,9 tỷ đồng (chiếm 4,7% trong tổng số), giảm 59% so với tháng 12/2019, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Quang Thiều