Dừng tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đối với Trung tâm Tin học cộng đồng Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2020 | 9:54:33 AM

YênBái - Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 116/SGDĐT-QLCL ngày 18/2/2020 về việc dừng tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đối với Trung tâm Tin học cộng đồng Yên Bái.

Công văn nêu rõ: Ngày 17/2/2020, Sở GD-ĐT Yên Bái nhận được Công văn số 198/QLCL-QLVBCC ngày 14/2/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT; trong đó có nội dung yêu cầu chỉ đạo dừng việc sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT đối với Trung tâm Tin học cộng đồng Yên Bái do không đảm bảo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GD-ĐT và Bộ Thông tin  - Truyền thông. 

Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu Trung tâm Tin học cộng đồng Yên Bái dừng việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Yên Bái kể từ ngày 19/2/2020 cho đến khi có ý kiến chỉ đạo tiếp theo của các cấp quản lý.

Thanh Chi