Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/2/2020 | 3:12:45 PM

YênBái - Ngày 24/2, Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị thảo luận ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 24/2, Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị thảo luận các ý kiến của các đại biểu nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thị ủy (cũ) cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.

Tại Hội nghị, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện đã trình bày tóm tắt ý kiến của các đại biểu tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX.

Các ý kiến đều tập trung phân tích nhiệm vụ cụ thể thực hiện 19 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 16 nhóm giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực và 6 nhiệm vụ trong tâm thực hiện nhiệm vụ toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến đều công tâm, khách quan, mang tính chất xây dựng, dự báo sát thực với tình hình phát triển chung của thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu có mặt đã bày tỏ nhất trí với các ý kiến đã tham gia đồng thời tập trung thảo luận, bổ sung ý kiến vào việc hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc yêu cầu Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện tiếp tục bám sát các ý kiến, rà soát, chỉnh sửa và thống nhất số liệu chính xác, hoàn thiện báo cáo để xin ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trước khi gửi đến xin ý kiến của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Thời gian hoàn thành trước ngày 26/2/2020.

 Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT - VH thành phố Yên Bái)