Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 25 ngày 26 tháng 2

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2020 | 2:59:14 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét (vùng cao rét đậm rét hại). 

Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 19 – 21oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 9 – 10oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. 

Nhiệt độ cao nhất:  24 – 26oC
Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. 

Nhiệt độ cao nhất:  25 – 26oC  
Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 19oC

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái