Lục Yên gieo trồng trên 5.700ha vụ xuân

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/2/2020 | 2:27:35 PM

YênBái - Thời điểm này, nông dân trong toàn huyện Lục Yên đã gieo trồng được trên 5.700ha cây vụ xuân, đạt trên 80% kế hoạch

Lục Yên đã gieo trồng được trên 5.700ha cây vụ xuân.
Lục Yên đã gieo trồng được trên 5.700ha cây vụ xuân.

Trong đó, cây lúa 3.350ha đạt 100% kế hoạch, cây ngô 1.500ha, lạc xuân 700ha, khoai lang gần 200ha. Diện tích tập trung nhiều ở các xã: Liễu Đô, Mường Lai, Minh Xuân, thị trấn Yên Thế. 

Để đảm bảo thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân các địa phương khẩn trương ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông; làm đất, gieo trồng các loại cây trồng vụ xuân. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ đến cơ sở hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Khắc Điệp (Trung tâm TT&VH Lục Yên)