Yên Bình tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/3/2020 | 3:00:57 PM

YênBái - Sau thành công đại hội điểm khối cơ quan, đơn vị, thời điểm này, huyện Yên Bình đang tập trung chỉ đạo các đại hội cấp cơ sở phấn đấu mục tiêu trước ngày 10/4/2020 sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tháng 6/2020 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên; Huyện ủy Yên Bình đã thành lập và chỉ đạo 3 tiểu ban phục vụ Đại hội gồm Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. 

Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở được phân công phụ trách chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo kế hoạch.Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Yên Bình những ngày này đang tất bật, khẩn trương với các công việc in khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức triển lãm tranh ảnh... nhằm tạo khí thế hân hoan, vui tươi, phấn khởi đón chào đại hội Đảng các cấp

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Yên Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của ổ chức Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025. 

Thanh Chi - Hoài Văn