Đồng hành cùng phụ nữ nông thôn khởi nghiệp

  • Cập nhật: Chủ nhật, 8/3/2020 | 8:25:43 AM

YênBái - Năm 2019, thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” gắn với thực hiện Chương trình 144 của Tỉnh uỷ giao, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chủ trì tổ chức 110 lớp đào tạo nghề, 6 lớp tập huấn cho hội viên là chủ doanh nghiệp, giám đốc hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Năm 2020, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục những hoạt động đồng hành cùng hội viên, đồng thời lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên các lĩnh vực thiết thực đóng góp vào mục tiêu phấn đấu giảm 4% hộ nghèo toàn tỉnh so với năm 2019.

Minh Huyền - Mạnh Cường