Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 10 ngày 11 tháng 3

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/3/2020 | 4:47:25 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, Gió đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời rét (vùng cao rét đậm).     

Nhiệt độ cao nhất:  22– 24oC;   Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  20 – 22oC

Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 18oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 13 – 15oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. 
      
Nhiệt độ cao nhất:   21 – 23oC

Nhiệt độ thấp nhất: 15 – 17oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.     
  
 Nhiệt độ cao nhất:  22 – 23oC
        
Nhiệt độ thấp nhất: 16 – 17oC.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái