Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng bộ huyện Lục Yên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/3/2020 | 3:56:21 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác, chiều 15/3, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Lục Yên về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tính đến ngày 14/3,Đảng bộ huyện Lục Yên đã chí đạo 8/42 chi, đảng bộ tổ chức xong đại hội, gồm 6 đảng bộ xã, thị trấn và 2 chi, đảng bộ cơ quan. 

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, các kế hoạch của tỉnh và huyện về tổ chức đại hội Đảng các cấp cho cán bộ chủ chốt các cấp. Tiểu ban Văn kiện đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy ban hành Kế hoạch xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện đảm bảo các yêu cầu về nội dung, tiến độ đề ra.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, số lượng dự kiến là 39 đồng chí; trong đó, nam 28 đồng chí, chiếm 73,7%; nữ 9 đồng chí, chiếm 26,3%; dân tộc thiểu số 19 đồng chí, chiếm 51,4%; số tái cử 24 đồng chí, chiếm 66,67%; số tham gia lần đầu 13 đồng chí, chiếm 33,46%.

Trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 10/4; tập trung cao độ chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII vào đầu tháng 6/2020.

Sau khi nghe các thành viên Tổ công tác của tỉnh tham gia góp ý và định hướng một số nội dung liên quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao những kết quả Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng thời gian qua. 

Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị huyện cần chủ động rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đặc biệt là các chỉ tiêu thu ngân sách; chỉ tiêu phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội; chủ động phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc… 


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội tại Huyện ủy Lục Yên.

Về công tác chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và  chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu huyện chủ động nghiên cứu, nắm chắc nội dung, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các tiểu ban giúp việc, tổ chức tốt đại hội cơ sở; chú trọng làm tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới; sớm hoàn thiện dự thảo văn kiện báo cáo chính trị trình Đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội, hoàn thành các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Đồng chí Dương Văn Thống mong rằng Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo hơn nữa để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đức Toàn