Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 19 ngày 20 tháng 3

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/3/2020 | 3:20:26 PM

 KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.     

Nhiệt độ cao nhất:  24– 26oC;   Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  25– 27oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 16 – 18oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.     

Nhiệt độ cao nhất:   23 – 25oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.    
 
Nhiệt độ cao nhất:  24 – 25oC        

Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 19oC.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái