Yên Bái: Nâng cao vị thế ngành thanh tra

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2020 | 1:51:17 PM

YênBái - Là ngành đặc thù, lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ ở phạm vi rộng, tính chất công việc phức tạp, thời gian qua, ngành thanh tra tỉnh Yên Bái đã luôn nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh Yên Bái thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng tại Sở Y tế.
Thanh tra tỉnh Yên Bái thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng tại Sở Y tế.

Những con số biết nói

5 năm qua (2015 - 2019), Thanh tra Yên Bái đã triển khai thực hiện 433 cuộc thanh tra hành chính tại 1.183 đơn vị; kết thúc 428 cuộc thanh tra, ban hành 420 kết luận thanh tra. Qua thanh tra, phát hiện 632 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 78.128 triệu đồng và 721,1375 ha đất; kiến nghị xử lý thu hồi 46.549 triệu đồng và 704,6598 ha đất; kiến nghị xử lý khác 31.579 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 16 tập thể 170 cá nhân. 

Ngành thanh tra đã kiểm tra, đôn đốc thực hiện 1.072 kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; thu hồi 44.730 triệu đồng (bằng 96%), thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với 16 tập thể và 170 cá nhân. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, toàn tỉnh đã tiến hành 7.358 cuộc, trong đó: thành lập đoàn 600 cuộc, thanh tra độc lập 6.758 cuộc đối với 23.162 cá nhân và 2.576 tổ chức. 

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý thu hồi 1.333 triệu đồng tiền sai phạm; đồng thời, ban hành 2.384 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.871 cá nhân và 513 tổ chức với số tiền xử phạt là 14.149 triệu đồng; xử lý tài sản vi phạm trị giá 153,3 triệu đồng. 

Riêng đối với cơ quan Thanh tra tỉnh, 5 năm qua, triển khai 145 cuộc thanh tra đối với 484 đơn vị; kết thúc 144 cuộc và ban hành kết luận 143 cuộc (trong đó có 2 cuộc ban hành kết luận vào tháng 1/2020, còn 1 cuộc thanh tra diện rộng theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh triển khai vào tháng 12/2019 hiện đang trong thời gian thanh tra). 

Qua thanh tra, phát hiện 342 đơn vị có sai phạm với số tiền 55.714 triệu đồng và 360,8265 ha đất; kiến nghị xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước 32.269 triệu đồng và 357,9803 ha đất; kiến nghị khác 23.445 triệu đồng; thu hồi số tiền 31.956 triệu đồng (bằng 99%).

Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), cơ quan Thanh tra tỉnh và các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tham mưu giúp các cấp, các ngành tiếp 9.802 lượt công dân, 136 đoàn đông người đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân để thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh. 

Qua tiếp công dân đã tiếp nhận 8.452 vụ, việc. Đến nay, 8.198 vụ việc đã được xem xét, giải quyết (đạt 97%), còn lại đang xem xét, giải quyết theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, 5 năm qua, các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận 380 vụ, việc (trong đó, có 76 vụ, việc khiếu nại đúng, 221 vụ việc khiếu nại sai, 91 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai). 

Qua đó, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp cho 167 người. Các cấp, các ngành cũng đã tiến hành xem xét, giải quyết 211 đơn tố cáo với 198 vụ việc (trong đó, tố cáo đúng có 20 vụ, việc, tố cáo sai 140 vụ, việc, tố cáo có đúng, có sai 38 vụ, việc). 

Qua đó, trả lại cho công dân 52 triệu đồng, thu hồi 904,35 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước, xử lý hành chính đối với 19 cá nhân. 

Đặc biệt, thời gian qua, bằng nhiều nỗ lực, toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, giải quyết dứt điểm 19 vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tiến hành 84 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC; ban hành 260 văn bản chỉ đạo, điều hành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tổ chức 95 lớp tập huấn và hội nghị tập huấn tuyên truyền các quy định của pháp luật về tiếp công dân, KNTC cho 5.480 người. 

Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), cơ quan Thanh tra tỉnh đã tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành và trực tiếp ban hành 7.566 văn bản; tổ chức 601 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCTN cho 2.335 người. 

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra tỉnh còn tích cực đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ, việc tham nhũng và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả các biện pháp PCTN thông qua các hoạt động như: kê khai tài sản, thu nhập; trả lương qua tài khoản; công khai các hoạt động của cơ quan, đơn vị; luân chuyển cán bộ. 

Giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh đã tổ chức 44 cuộc thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định về PCTN; có 560 cán bộ, công chức đã được chuyển đổi vị trí việc làm theo quy định; 43.850 lượt người/43.851 lượt người đã kê khai tài sản, thu nhập (đạt 99,9%).

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm, thực hiện thu hồi đất để thực hiện các dự án nên sẽ không tránh khỏi những vấn đề phức tạp, liên quan đến quyền lợi của những tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất. 

Việc thực hiện các quy định mới về bảo hiểm xã hội, chế độ chính sách đối với giáo viên, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế, đầu tư xây dựng cơ bản cũng khó tránh khỏi những thiếu sót và chưa lường hết được những hệ lụy phát sinh... 

Do đó, ngành thanh tra tỉnh nói chung và cơ quan Thanh tra tỉnh nói riêng sẽ tiếp tục bám sát chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm có trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; nâng cao năng lực dự báo, bám sát tình hình, khả năng phát hiện, đánh giá, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm cần giải quyết để hoạch định, ban hành các chủ trương thực hiện có tính thực tiễn và khả thi cao.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc mới phát sinh ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp; tăng cường nghiên cứu, nắm bắt, dự báo tình hình, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội, chủ động tiếp xúc, đối thoại, nhất là những vấn đề lớn, phức tạp, các tình huống phát sinh từ cơ sở; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền, đồng thời nhân rộng gương người tốt, việc tốt với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cán bộ tham gia vào công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là tuyên truyền, đấu tranh thông qua các phương tiện truyền thông, Internet...

Hồng Oanh