Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 24 ngày 25 tháng 3

  • Cập nhật: Thứ ba, 24/3/2020 | 2:57:39 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác (trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét.   
  
Nhiệt độ cao nhất:  25– 27oC;   Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  25– 27oC

Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 15 – 17oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông rải rác (trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.  
   
Nhiệt độ cao nhất:   25 – 27oC

Nhiệt độ thấp nhất: 19 – 21oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào (có nơi mưa vừa, mưa to) và dông  (trong cơn dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh). Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.     

Nhiệt độ cao nhất:  26 – 27oC     
   
Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 21oC.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái