Yên Bái: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 9:36:25 AM

YênBái - Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về thực hiện Kế hoạch số 160 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo kế hoạch, cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao cảnh giác, chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội an toàn, lành mạnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới làm giảm người nghiện và người sử dụng ma túy; không để ma túy lây lan trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, trường học; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động. 

Các địa phương và các cơ quan chức năng cần chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm về ma túy; tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát triển, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy. 

Kiên quyết không để hình thành các điểm nóng phức tạp về ma túy, không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy; kịp thời ngăn chặn tội phạm trung chuyển ma túy qua địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện nhằm làm giảm số người nghiện ma túy... 

Hoài Văn