Yên Bái triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng"

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 2:21:00 PM

YênBái - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Văn bản số 1231-CV/BTGTU gửi các cơ quan báo chí tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng".

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao quà của tỉnh cho hộ nghèo ở thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và trao quà của tỉnh cho hộ nghèo ở thôn Khe Đâm, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên.


Công văn nêu rõ, thực hiện Công văn số 8239-CV/BTGTW, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng", để cuộc thi tạo sức lan tỏa, thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có kế hoạch thông tin tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020); giới thiệu, quảng bá, kịp thời đưa tin bài, phản ánh về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi hàng tuần, tuyên truyền Lễ tổng kết cuộc thi.

Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng" tuần thứ nhất sẽ bắt đầu từ ngày 23/3/2020; tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 13/7/2020.

Thủy Thanh