Yên Bái tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 3:12:30 PM

YênBái - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái vừa ban hành Văn bản số 340/STTT-TTBCXB gửi các cơ quan báo chí địa phương; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố về việc về việc tố chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 - năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
YBĐT