Yên Bình phát huy sức trẻ

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/3/2020 | 3:49:52 PM

YênBái - Bằng sức trẻ, sự năng động, với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tế của địa phương, tuổi trẻ Yên Bình đã và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ, thực hiện thắng lợi chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy và chủ đề công tác Đoàn năm 2020 là “Tuổi trẻ Yên Bái tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, góp phần chung sức xây dựng Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.Toàn huyện Yên Bình hiện có trên 200 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ với thu nhập bình quân một mô hình từ 100 - 130 triệu đồng/năm.

Thanh Chi - Hoài Văn