Mù Cang Chải: Tổng vốn giảm nghèo năm 2020 trên 353,4 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 7:53:02 AM

YênBái - Huyện Mù Cang Chải hiện còn 4.915 hộ nghèo. Năm 2020, huyện phấn đấu giảm 7,5% số hộ nghèo, tương ứng 747 hộ.

Trong đó, các sở, ngành của tỉnh giúp đỡ 215 hộ, huyện thực hiện 532 hộ gắn với xây dựng 2 bản/xã thực hiện điểm về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 3 xã: Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Xu Phình. Qua rà soát và phân nhóm nghèo theo các chỉ số thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với 532 hộ nghèo do huyện thực hiện, cần nhu cầu đề xuất hỗ trợ các hộ nghèo 424,65 tấn xi măng; 9.758 tấm lợp proximăng; 69.000 viên gạch; 83 chiếc ti vi; 17 con trâu, bò; 43 máy cày và một số nhu cầu khác. 

Đối với 215 hộ nghèo do các sở, ngành, đoàn thể tỉnh chủ trì, còn thiếu hụt một số chỉ số như ti vi, nhà vệ sinh, chuồng trại; điện lưới quốc gia; nhà ở; máy móc sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế. Tổng nguồn vốn để thực hiện giảm nghèo năm 2020 của huyện là trên 353,4 tỷ đồng.

Mạnh Cường (Trung tâm VH&TT Mù Cang Chải)