Đại hội Đảng bộ xã Âu Lâu lần thứ XXIII

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 2:35:41 PM

YênBái - Ngày 25- 26/3, Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Âu Lâu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức với sự tham dự của 91 đại biểu đại diện đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Âu Lâu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Âu Lâu khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Âu Lâu đã tăng cường lãnh, chỉ đạo, điều hành đồng thời huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Âu Lâu đã lãnh đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, diện tích trồng cây lương thực có hạt năm 2020 của xã đã đạt 164 ha; tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 841 tấn; tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 83 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2016, đạt 100% mục tiêu Đại hội... 

Công tác y tế, giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu, rộng, hiệu quả.

Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng cao với tỷ lệ hàng năm trên 94% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% thôn đạt thôn văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 2,73%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Âu Lâu đề ra 16 chỉ tiêu; trong đó có 6 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. 

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Mai Linh