Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 26 ngày 27 tháng 3

  • Cập nhật: Thứ năm, 26/3/2020 | 3:14:25 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Vùng cao đêm và sáng trời rét.  
   
Nhiệt độ cao nhất:  28– 30oC;   Nhiệt độ cao nhất vùng cao:  27– 29oC

Nhiệt độ thấp nhất: 20 – 22oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 17 – 19oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.     

Nhiệt độ cao nhất:   28 – 30oC

Nhiệt độ thấp nhất: 21 – 23oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.     

Nhiệt độ cao nhất:  29 – 30oC        
           
Nhiệt độ thấp nhất: 22 – 23oC

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái