Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô thông báo đấu giá quyền sử dụng đất

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/5/2020 | 1:47:16 PM

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô thông báo đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại Tổ 14, phường Yên Ninh và tổ 16, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

1. Người có tài sản
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Yên Bái (địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước
Quyền sử dụng 08 lô đất tại Tổ 14, phường Yên Ninh và tổ 16, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Tổng diện tích đất đấu giá là: 920,1 m2
- Diện tích lô đất đấu giá từ 99,9 m2 đến 125,2 m2
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/lô đất đến 500.000 đồng/lô đất 
- Giá khởi điểm: từ 3.700.000 đồng/m2 đến 5.000.000 đồng/m2
- Tiền đặt trước: từ 86.000.000 đồng/lô đến 120.000.000 đồng/lô

3. Điều kiện, cách thức đăng ký, thời gian bán, thu hồ sơ và địa điểm xem tài sản đấu giá:
Các cá nhân,hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký và mua hồ sơ, nộp hồ sơ, xem tài sản đấu giá theo lịch trình sau:

- Bán hồ sơ: Từ ngày 07/05/2020 đến 11 giờ 00 phút  ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính) tại công ty đấu giá hợp danh Tây Đô - Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

- Xem tài sản: Từ ngày 21/05/2020 đến ngày 22/05/2020 (trong giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

4. Thời gian nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá:
Từ ngày 28/05/2020 đến 11 giờ 00 phút ngày 29/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô - Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

5. Hình thức và phương thức đấu giá
Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng lô, với phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:
Hồi 14h00 phút ngày 31/05/2020 (Chủ nhật) tại Nhà văn hóa phường Yên Thịnh, địa chỉ: km 7, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: 
Công ty Đấu giá hợp danh Tây Đô - Chi nhánh tỉnh Yên Bái
Địa chỉ: Tổ 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Điện thoại: 034.769.2222.